Dom i FP3-saken påvirket resultatet for 1. kvartal: Bedret drift, tap som følge av domsavsigelse


BetonmastHæhre med tap i 4. kvartal 2018


BetonmastHæhre 3. kvartal 2018 – God vekst, lave marginer


BetonmastHæhre 2. kvartal 2018 – Sterk vekst, ambisjoner om marginforbedring


BetonmastHæhre 1. kvartal 2018 – God vekst og bedret lønnsomhet