Aakerholt, Steen & Lund AS


Aakerholt, Steen & Lund i Sandefjord er en solid anleggsgartnermester som i over 50 år har satt sitt preg på uteområder i Vestfold. Selskapet utfører alle typer ombygging, nyanlegg og vedlikehold av utomhusanlegg.

Selskapet ble etablert 1 januar 2006. og er en videreføring av Riis & Aakerholt, som startet så tidlig som i 1966. Våre oppdragsgivere er Stat og kommune, offentlige institusjoner, entreprenører og private utomhusarbeider av alle størrelser..

Setter sitt preg på regionen

I Sandefjord har Aakerholt, Steen & Lund vært med på å utføre prosjekter som Jernbanealleen, Torvet og Gokstadhaugen, samt mange større og mindre privatanlegg. Selskapet har også levert flere prosjekter rundt i Vestfold, som Kjellekrysset i Tønsberg og E18-utbyggingen samt omlegging av både Tønsberg og Larvik torg.

Kontaktinformasjon

Aakerholt, Steen & Lund AS
Adresse: Skolmar 33, 3232 Sandefjord
Telefon: +47 33 45 81 95
E-post: bjorn@steen-lund.no