Steen & Lund AS


Steen & Lund AS i Lier er Norges største anleggsgartnermesterbedrifter, og har lang erfaring i å skape levende utemiljøer. Selskapet utfører alle typer ombygging, nyanlegg og vedlikehold av utomhusanlegg.

Firmaet har røtter tilbake til 1981(Steen & Thorvaldsen), mens dagens Steen & Lund ble stiftet i 2002. I 2018 ble Steen & Lund styrket ved virksomhetsoverdragelsen av over 50 ansatte fra Isachsen Anlegg sin Grøntavdeling. Ved å samle grøntmiljøene i ett selskap legger BetonmastHæhre grunnlaget for en spesialisert og slagkraftig virksomhet. Våre største oppdragsgivere er Statens vegvesen, kommunene, offentlige institusjoner, entreprenører og større private hageeiere.

Ansatte i Steen & Lund representerer unik erfaring og kompetanse i faget. Vi har blant annet anleggsgartnermestere, anleggsgartnere/gartnere, fagarbeidere på maskin, snekkere, arborister (treklatrere), og en rekke spesialarbeidere.


Kontaktinformasjon

Steen & Lund AS

Besøksadresse

Gjellebekkstubben 10
3420 Lierskogen

Telefon: +47 32 88 21 00

E-post: post@steen-lund.no

Org.nr.: 942 493 894

Fakturainformasjon