Steen & Lund

Steen & Lund er BetonmastHæhres anleggsgartnervirksomhet, og er Norges største anleggsgartnerselskap.  Selskapet skaper levende utemiljøer, og utfører alle typer ombygging, nyetablering og vedlikehold av utomhusanlegg.

Anleggsgartnerne i Steen & Lund forvandler grå prosjektskisser til grønn virkelighet, og løser de fleste oppdrag for både private kunder og næringslivskunder, det være seg private hager, private og offentlige plasser og institusjoner, næringsliv og borettslag.

Selskapet har hovedkontor i Lier med prosjektkontorer i Oslo Solbergelva, Sandefjord og Geilo og har primært hele Østlandet som arbeidsområde.

Vi gjør oppdrag for private, offentlige, institusjoner, borettslag og næringsliv. Vårt mål er å skape levende utemiljøer som DU skal trives i!


Opparbeidelse av nye anlegg

Som en av bransjeaktørene i regionen med lengst fartstid har selskapet omfattende erfaring med små og store fornyelsesprosjekter.
Vi etablerer anlegg som:

  • Torg
  • Parker
  • Lekeplasser
  • Uteområder ved skoler, barnehager
  • Private hager

Vedlikehold av uteområder

I tillegg til å anlegge vakre uteområder, sørger anleggsgartneren også for å vedlikeholde dem. Løpende oppfølging og vedlikehold er viktig for levedyktigheten til grøntområdet.Avtalene kan løpe fra ett til flere år. Våre serviceavtaler gir deg garanti for at grøntanleggene holdes vakre hele vekstsesongen.
Vi foretar trimming, klipping, fjerning av ugress, gjødsling, planting, beskjæring, trefelling av store trær, vanning mm. Vi tilbyr også vedlikehold og service av lekeapparater og lekeplasser.
.Kontaktinformasjon

Anleggsgartner

Besøksadresse

Gjellebekkstubben 10
3420 Lierskogen

Telefon: +47 32 88 21 00

E-post: post@steen-lund.no

FakturainformasjonVirksomheter

Steen & Lund AS

Steen & Lund er en av Østlandets største anleggsgartnermesterbedrifter. Steen & Lund-gruppen har lang erfaring med å skape levende utemiljøer over hele Østlandet.

Les mer