Prosjektdetaljer
KundeOslo kommune ved Bymiljøetaten
AdresseRosenkrantz' gate 1, 0159 Oslo, Norge
VirksomhetsområdeAnlegg, Anleggsgartner
VirksomhetAnlegg Spesialprosjekter
ProsjekttypeSamferdsel
KontraktsformTotalentreprise
Kontraktssum300 MNOK
StatusPågående
Startdato1. april 2017
Ferdig dato1. oktober 2017
KontaktKnut Håkon Berglia

Trikkeinfrastruktur og byfornyelse

Oppgradering av eksisterende trikketrasè med utskifting av overvannsystem og nye overflater langs hele traseen, samt utskifting av vannledninger og vannkummer på deler av den. Prosjektet har som overordnet formål å øke fremkommeligheten for kollektivtransporten i området, gjøre denne både mer effektiv og mer miljøvennlig. Samtidig innebærer de planlagte tiltakene et mer attraktivt byrom generelt.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Steen & Lund AS.