Prosjektdetaljer
Kunde Oslo kommune ved Bymiljøetaten
Adresse Rosenkrantz' gate 1, 0159 Oslo, Norge
Virksomhetsområde Anlegg, Anleggsgartner
Virksomhet Anlegg Spesialprosjekter
Prosjekttype Samferdsel
Kontraktsform Totalentreprise
Kontraktssum 300 MNOK
Status Pågående
Startdato 1. april 2017
Ferdig dato 1. oktober 2017
Kontakt Knut Håkon Berglia

Trikkeinfrastruktur og byfornyelse

Oppgradering av eksisterende trikketrasè med utskifting av overvannsystem og nye overflater langs hele traseen, samt utskifting av vannledninger og vannkummer på deler av den. Prosjektet har som overordnet formål å øke fremkommeligheten for kollektivtransporten i området, gjøre denne både mer effektiv og mer miljøvennlig. Samtidig innebærer de planlagte tiltakene et mer attraktivt byrom generelt.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Steen & Lund AS.