Prosjektdetaljer
Kunde Hamar kommune
Adresse Stortorget, 2301 Hamar
Virksomhetsområde Anleggsgartner
Virksomhet Steen & Lund AS
Prosjekttype Torg og byrom
Kontraktsform Samspillentreprise
Kontraktssum 40 MNOK
Status Avsluttet
Startdato 1. september 2013
Ferdig dato 20. juni 2014
Kontakt Pål Lund

Opprusting av Stortorget Hamar

Prosjektet omfattet masseutskifting av rene og forurensede masser, riving av asfalt, kanter av naturstein, brosteindekke, støttemurer/amfitrinn, snøsmelteanlegg samt asfalt. Det ble også installert belysning i form av uplights og master, møblering, beplantning, gressarmering, kunstisbane og fonteneanlegg inkludert teknisk. I tillegg ble det lagt tilrette for uteservering med vannkran og strømsøyle.