Prosjektdetaljer
Kunde Hvaler kommune
Adresse Lammenes, Skjærhalden, Norge
Virksomhetsområde Anlegg
Virksomhet Betonmast Østfold
Prosjekttype Næring
Kontraktsform Totalentreprise
Kontraktssum 14 MNOK
Status Avsluttet
Kontakt Jon Harald Kristiansen

Oppdraget bestod av bygging av et nytt, miljørettet sorteringsanlegg. BetonmastHæhre stod for riving av eksisterende rampe, grunnarbeider, utomhusarbeider, all bygging og tekniske anlegg. Arbeidet foregikk i 2016.