Prosjektdetaljer
Kunde Statens Vegvesen Region sør
Adresse Sokna, Buskerud
Virksomhetsområde Anlegg
Virksomhet Hæhre Entreprenør AS
Prosjekttype Infrastruktur, Vei, Tunnel, Betongkonstruksjon/Bruer
Kontraktsform Totalentreprise
Kontraktssum MNOK
Status Avsluttet
Startdato 1. august 2011
Ferdig dato 1. juni 2014
Kontakt Albert Hæhre

Prosjekt Rv. 7 Sokna–Ørgenvika besto av bygging av 16 km ny vei på riksvei 7.

Prosjektet omfattet også 6 km forbikjøringsfelt og ca. 8 km drifts- og lokalveier. Strekningen har to tunneler og fem broer.

Vesentlige prosjektelementer

  • stor massehåndtering/-flytting, veibygging, tunnel, broer i linjen og store konstruksjoner
  • trafikkavvikling med faseplaner og omlegging der hvor ny Rv. 7 går sammen med eksisterende vei
  • komplekse sprengningsarbeider i høye skjæringer tett inn mot eksisterende vei med trafikk
  • sprengning og høye fyllinger ved trafikkert jernbanespor
  • utfylling i Krøderfjorden, mudring og fylling i vann
  • vernede vassdrag med måling og kontroll av vannkvalitet
  • stram byggetid for tunneler med tekniske installasjoner

Den nye traseen kortet ned reisetiden mellom Oslo og Bergen med 20 minutter.

Prosjektet ble nominert til «Årets Anlegg» i 2014.

Kartstrekningen Rv. 7 Sokna - Ørgenvika

Les om prosjektet på bygg.no.