Prosjektdetaljer
KundeOslo kommune ved Bymiljøetaten
AdresseStovner Senter, 0985 Oslo
VirksomhetsområdeAnleggsgartner
VirksomhetSteen & Lund AS
ProsjekttypeInfrastruktur, Gatemiljø
KontraktsformGeneralentreprise
Kontraktssum44 MNOK
StatusUnder utvikling
Startdato1. mai 2015
Ferdig dato1. mai 2017
KontaktPål Lund

Linjeparken – etablering av parkanlegg

Linjeparken (i dag Fossumparken) er lokalisert på Stovner, og er et ledd i Groruddalssatsingen. Anlegget omfattet etablering av park, masseutskiftning, anleggelse av vegetasjon, lekeareal, turveier og et torg foran Stovner senter. Prosjektet omfattet også rivning og opparbeidelse av vei, VA- og EL-infrastruktur. Det ble etablert en ny gang- og sykkelvei samt to nye rundkjøringer. I tillegg ble det opparbeidet en gateterminal for busser foran det nye torget. Gangbroen i betong som går fra øst til vest over Fossumveien, ble revet, og det ble etablert gangforbindelser over ny vei. Parken ble åpnet sommeren 2017.