Prosjektdetaljer
Kunde Oslo kommune ved Bymiljøetaten
Adresse Stovner Senter, 0985 Oslo
Virksomhetsområde Anleggsgartner
Virksomhet Steen & Lund AS
Prosjekttype Infrastruktur, Gatemiljø
Kontraktsform Generalentreprise
Kontraktssum 44 MNOK
Status Under utvikling
Startdato 1. mai 2015
Ferdig dato 1. mai 2017
Kontakt Pål Lund

Linjeparken – etablering av parkanlegg

Linjeparken (i dag Fossumparken) er lokalisert på Stovner, og er et ledd i Groruddalssatsingen. Anlegget omfattet etablering av park, masseutskiftning, anleggelse av vegetasjon, lekeareal, turveier og et torg foran Stovner senter. Prosjektet omfattet også rivning og opparbeidelse av vei, VA- og EL-infrastruktur. Det ble etablert en ny gang- og sykkelvei samt to nye rundkjøringer. I tillegg ble det opparbeidet en gateterminal for busser foran det nye torget. Gangbroen i betong som går fra øst til vest over Fossumveien, ble revet, og det ble etablert gangforbindelser over ny vei. Parken ble åpnet sommeren 2017.