Prosjektdetaljer
Kunde NOAH AS
Adresse Langøya, Re kommune
Virksomhetsområde Anlegg
Virksomhet Anlegg Spesialprosjekter
Prosjekttype Deponi
Kontraktsform Enhetspriskontrakt
Kontraktssum 28 MNOK
Status Avsluttet
Startdato 1. august 2015
Ferdig dato 1. oktober 2017
Kontakt Ole Konrad Haug

Deponiavslutning for Langøya

Prosjektet besto av deponiavslutning for Langøya. I mer enn to tiår er uorganisk farlig avfall behandlet og nøytralisert på Langøya og deponert i form av en veldokumentert og miljøsikker gipsblanding. Hovedoppdraget var å dekke til og avslutte nøytraldeponiet som er den nordre delen av Nordbruddet. Tildekkingen består av komprimert tørrskorpeleire samt kalkstein – sistnevnte fra Langøya.