Prosjektdetaljer
Kunde Trondheim kommune
Adresse Sjømannsveien 19, 7040 Trondheim
Virksomhetsområde Bygg
Virksomhet Betonmast Trøndelag
Prosjekttype Undervisning
Kontraktsform Totalentreprise
Kontraktssum 216 MNOK
Status Pågående
Startdato 8. august 2016
Ferdig dato 31. mai 2018
Kontakt Tom Utvik

Prosjektet omfatter bygging av nye Lade skole og idrettshall, inkludert uteområde og omlegging av Ladehammerveien. Skolen vil ha plass til 700 elever, en avdeling for 40 minioritetsspråklige elever og en idrettshall. Totalt blir bygningsmassen på ca. 11.000 m2.

Ill: Eggen Arkitekter