Prosjektdetaljer
Kunde Ski kommune
Adresse Sørjordet, Ski
Virksomhetsområde Bygg
Virksomhet Betonmast Østfold
Prosjekttype Undervisning
Kontraktsform Samspillentreprise
Kontraktssum 127.5 MNOK
Status Pågående
Kontakt Jon Harald Kristiansen

BetonmastHæhre bygger nye Hebekk skole og gymsal. Oppdraget omfatter også rehabilitering av det gamle skolebygget. Arbeidet ferdigstilles i 2018 og er en samspillsentreprise med incitament.