Prosjektdetaljer
Kunde Statens vegvesen og Skedsmo kommune
Adresse Trondheimsveien, 2020 Skedsmokorset
Virksomhetsområde Anlegg
Virksomhet Anlegg Spesialprosjekter
Prosjekttype Samferdsel
Kontraktsform Generalentreprise
Kontraktssum 130 MNOK
Status Avsluttet
Startdato 1. januar 2016
Ferdig dato 1. september 2017
Kontakt Anders Høiback

Ny gang- og sykkelvei

GSV Tatersvingen–Fjellbo er et prosjekt der det er anlagt totalt 4 km med ny gang- og sykkelvei langs fylkesvei 383 Trondheimsveien i Skedsmo. Det er også bygget en rundkjøring der Solbergveien kommer inn på Trondheimsveien. Kommunalt VA-anlegg er også oppdatert.