Prosjektdetaljer
KundeOslo kommune Renovasjonsetaten
AdresseSørliveien, 1279 OSLO
VirksomhetsområdeAnlegg
VirksomhetAnlegg Oslo
ProsjekttypeDeponi
KontraktsformGeneralentreprise
Kontraktssum62 MNOK
StatusAvsluttet
Startdato1. november 2015
Ferdig dato1. juni 2017
KontaktHenrik Lia

Deponiavslutning for Grønmo avfallsdeponi

Prosjektet besto av deponiavslutning for Grønmo, Oslo kommunes avfallsdeponi fra 1969–2007. Området er på ca. 535 mål. Deponiavslutningen bidrar til å nå Oslo kommunes mål om god luftkvalitet og halvert klimagassutslipp innen 2030, samt god tilgang til rekreasjon i grøntområder. Prosjektet innebar blant annet oppgradering av deponigassanlegget, avskjæring av alt overvann, senking av sigevannstand, arrondering og etablering av toppdekke på deponiet samt åpning av vannveier og to dammer.