Prosjektdetaljer
Kunde Oslo kommune Renovasjonsetaten
Adresse Sørliveien, 1279 OSLO
Virksomhetsområde Anlegg
Virksomhet Anlegg Oslo
Prosjekttype Deponi
Kontraktsform Generalentreprise
Kontraktssum 62 MNOK
Status Avsluttet
Startdato 1. november 2015
Ferdig dato 1. juni 2017
Kontakt Henrik Lia

Deponiavslutning for Grønmo avfallsdeponi

Prosjektet besto av deponiavslutning for Grønmo, Oslo kommunes avfallsdeponi fra 1969–2007. Området er på ca. 535 mål. Deponiavslutningen bidrar til å nå Oslo kommunes mål om god luftkvalitet og halvert klimagassutslipp innen 2030, samt god tilgang til rekreasjon i grøntområder. Prosjektet innebar blant annet oppgradering av deponigassanlegget, avskjæring av alt overvann, senking av sigevannstand, arrondering og etablering av toppdekke på deponiet samt åpning av vannveier og to dammer.