Prosjektdetaljer
Kunde Statens Vegvesen
Adresse Bjørnstjerne Bjørnsonsgate, 3044 Drammen
Virksomhetsområde Anlegg
Virksomhet Isachsen Anlegg AS
Prosjekttype Samferdsel
Kontraktsform Generalentreprise
Kontraktssum 90 MNOK
Status Pågående
Startdato 1. februar 2017
Ferdig dato 1. oktober 2019
Kontakt Vemund Østgård

Ombygging til grønn bygate med firefelts vei samt gang-/sykkelvei

Fylkesvei 282 Bjørnstjerne Bjørnsons gate skal bygges om slik at den framstår som en enhetlig, grønn bygate med gjennomgående gang-/sykkelvei på begge sider. Prosjektet innebærer en utvidelse fra to til fire felt. Bjørnstjerne Bjørnsons gate er også del av skoleveien for både ungdomsskole og videregående skole. Langs fylkesvei 282 på denne strekningen er det en blanding av bolighus, ulike næringsvirksomheter og fritids- og idrettstilbud. I tillegg er det svært stor trafikk i området. Prosjektet forventes å ferdigstilles høsten 2018.