Prosjektdetaljer
KundeStatens Vegvesen
AdresseBjørnstjerne Bjørnsonsgate, 3044 Drammen
VirksomhetsområdeAnlegg
VirksomhetIsachsen Anlegg AS
ProsjekttypeSamferdsel
KontraktsformGeneralentreprise
Kontraktssum90 MNOK
StatusPågående
Startdato1. februar 2017
Ferdig dato1. oktober 2019
KontaktVemund Østgård

Ombygging til grønn bygate med firefelts vei samt gang-/sykkelvei

Fylkesvei 282 Bjørnstjerne Bjørnsons gate skal bygges om slik at den framstår som en enhetlig, grønn bygate med gjennomgående gang-/sykkelvei på begge sider. Prosjektet innebærer en utvidelse fra to til fire felt. Bjørnstjerne Bjørnsons gate er også del av skoleveien for både ungdomsskole og videregående skole. Langs fylkesvei 282 på denne strekningen er det en blanding av bolighus, ulike næringsvirksomheter og fritids- og idrettstilbud. I tillegg er det svært stor trafikk i området. Prosjektet forventes å ferdigstilles høsten 2018.