Prosjektdetaljer
Kunde Frevar KF
Adresse Habornveien 61, 1630 Gamle Fredrikstad
Virksomhetsområde Anlegg
Virksomhet Betonmast Østfold
Prosjekttype Næring
Kontraktsform Totalentreprise
Kontraktssum 23 MNOK
Status Avsluttet
Kontakt Jon Harald Kristiansen

I 2014 sluttførte BetonmastHæhre arbeidet med oppføring av et nytt behandlingsanlegg for ulike typer organisk materiale for produksjon av biogass.