Prosjektdetaljer
Kunde Fornebuporten AS
Adresse Oksenøyveien 8 -10, 1360 Fornebu
Virksomhetsområde Anleggsgartner
Virksomhet Steen & Lund AS
Prosjekttype Grøntanlegg
Kontraktsform Totalentreprise
Kontraktssum 44 MNOK
Status Avsluttet
Startdato 1. september 2014
Ferdig dato 20. juni 2016
Kontakt Pål Lund

Fornebuporten – opparbeiding av utomhusanlegg

Prosjektet innebar et utomhusanlegg på ca. 40.000m2. Oppbygning av glasopor over betongdekker. Fire vannbasseng i granitt med kunstsøyler, damp og fiberlys. Inkluderte kantstein, granittdekker, plen- og buskarealer, store granittbenker, sykkelstativ, lekeplass og treningspark. Består også av nedsenket atrium med spesialkonstruerte plantekasser i stål, montert og sveiset på stedet, to betongtrapper og snøsmelteanlegg. Prosjektet inkluderte smågatestein og gressarmering, plasstøpte betongheller og asfaltering til vei, gang- og sykkelfelt i tillegg til vanningsanlegg.