Prosjektdetaljer
KundeStatens vegvesen / Jernbaneverket
AdresseStrandlykkja, Hedmark
VirksomhetsområdeInfrastruktur
VirksomhetHæhre Entreprenør AS
ProsjekttypeInfrastruktur, Vei, Jernbane, Tunnel, Betongkonstruksjon/Bruer
KontraktsformHovedentreprise
Kontraktssum1803 MNOK
StatusUnder utvikling
Startdato1. mai 2012
Ferdig dato1. september 2016
KontaktAlbert Hæhre

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, FP3 Strandlykkja–Labbdalen omfatter bygging av to tunneler på 650 meter og til sammen 9,6 km firefelts E6. I tillegg kommer rasteplasser, dobbeltsporet jernbane og 11,4 km lokalvei mellom Strandlykkja nord for Minnesund og Labbdalen etter Espa.

Høye krav til planlegging

Alle arbeider skulle gjennomføres inntil E6 og Dovrebanen mens disse var åpne for allmenn ferdsel. Dette satte høye krav til planlegging av aktiviteter og logistikk. Mange aktiviteter ble utført samtidig på et begrenset anleggsområde. Det gjorde blant annet at sprengning bare kunne utføres til bestemte tider på døgnet. Terrenget langs Mjøsa var også til dels meget sidebratt.

Omfattende sjøarbeider

Det ble utført omfattende sjøarbeider, hvor det blant annet ble gravd og sugemudret til sammen 290.000 m3 med bløte masser opp fra bunnen av Mjøsa. Her ble det utviklet eget utstyr til sugemudring. Alle sjøfyllinger ble plastret, til sammen 70.000 m2.

Kartstrekningen E6 Dovrebanen FP3 Strandlykkja - Labbdalen