Prosjektdetaljer
KundeStatens vegvesen / Jernbaneverket
AdresseMinnesund, Akershus
VirksomhetsområdeInfrastruktur
VirksomhetHæhre Entreprenør AS
ProsjekttypeInfrastruktur, Samferdsel, Vei, Jernbane, Tunnel, Betongkonstruksjon/Bruer
KontraktsformHovedentreprise
Kontraktssum1291 MNOK
StatusAvsluttet
Startdato1. november 2013
Ferdig dato1. oktober 2016
KontaktAlbert Hæhre

Utbygging av firefelts E6 og nytt dobbeltspor på Dovrebanen langs Mjøsa mellom Minnesund og Brøhaug.

Prosjektet bestod av 6,3 km ny motorvei, og omfattet 630 meter tunnel, 5,2 km dobbeltsporet jernbane, 6,6 km lokalveier samt 8,2 km gang- og sykkelstier.

Store ressurser reduserte forsinkelse

BetonmastHæhre Infrastruktur ble tildelt jobben på FP1 etter at østerikske Alpine Bau gikk konkurs sommeren 2013. Forsinkelsen grunnet konkursen ble delvis hentet inn igjen ved å sette inn store ressurser.

Store krav til planlegging

Både hensynet til E6-trafikken, med en ÅDT (årsdøgntrafikk) på 15.000 kjøretøyer, og at togtrafikken på Dovrebanen skulle gå tilnærmet normalt, stilte store krav til planlegging og gjennomføring av arbeider langs vei og spor.

Betydelige utfordringer med samtidighet ble løst underveis. Godt HMS-arbeid og fokus på synlighet ble avgjørende for å unngå uhell.

Kartstrekningen E6 Dovrebanen FP1 Minnesund - Brøhaug