Prosjektdetaljer
Kunde Statens vegvesen / Jernbaneverket
Adresse Minnesund, Akershus
Virksomhetsområde Infrastruktur
Virksomhet Hæhre Entreprenør AS
Prosjekttype Infrastruktur, Samferdsel, Vei, Jernbane, Tunnel, Betongkonstruksjon/Bruer
Kontraktsform Hovedentreprise
Kontraktssum 1291 MNOK
Status Avsluttet
Startdato 1. november 2013
Ferdig dato 1. oktober 2016
Kontakt Albert Hæhre

Utbygging av firefelts E6 og nytt dobbeltspor på Dovrebanen langs Mjøsa mellom Minnesund og Brøhaug.

Prosjektet bestod av 6,3 km ny motorvei, og omfattet 630 meter tunnel, 5,2 km dobbeltsporet jernbane, 6,6 km lokalveier samt 8,2 km gang- og sykkelstier.

Store ressurser reduserte forsinkelse

BetonmastHæhre Infrastruktur ble tildelt jobben på FP1 etter at østerikske Alpine Bau gikk konkurs sommeren 2013. Forsinkelsen grunnet konkursen ble delvis hentet inn igjen ved å sette inn store ressurser.

Store krav til planlegging

Både hensynet til E6-trafikken, med en ÅDT (årsdøgntrafikk) på 15.000 kjøretøyer, og at togtrafikken på Dovrebanen skulle gå tilnærmet normalt, stilte store krav til planlegging og gjennomføring av arbeider langs vei og spor.

Betydelige utfordringer med samtidighet ble løst underveis. Godt HMS-arbeid og fokus på synlighet ble avgjørende for å unngå uhell.

Kartstrekningen E6 Dovrebanen FP1 Minnesund - Brøhaug