Prosjektdetaljer
Kunde Skanska / Statens Vegvesen
Adresse Brenna, Nordland
Virksomhetsområde Infrastruktur
Virksomhet Hæhre Entreprenør AS
Prosjekttype Infrastruktur, Vei
Kontraktsform Totalunderentreprise
Kontraktssum 530 MNOK
Status Pågående
Startdato 1. mai 2017
Ferdig dato 1. oktober 2020
Kontakt Albert Hæhre

Prosjektering og bygging av totalt 28,5 km ny E6 i Nordland.

BetonmastHæhre Anlegg AS (Hæhre Entreprenør) er totalunderentreprenør til Skanska Norge AS med alt ansvar for prosjektering og bygging av parsell 1–3, Nord-Trøndelag grense–Brenna.

Prosjektet er en såkalt veiutviklingskontrakt, der BetonmastHæhre Anlegg har ansvar for prosjektering og utførelse av de parseller selskapet har kontrakten på. BetonmastHæhre Anlegg skal i samarbeid med Skanska og Statens Vegvesen finne løsninger til det beste for prosjektet.

Vesentlige prosjektelementer

  • Stor masseflytningsjobb med store skjæringer på opp mot 25 meter og fyllinger på opp mot 10–12 meter.
  • Deler av ny vei skal bygges langs/i eksisterende E6. Dette krever god planlegging med henhold til trafikkavvikling og faseplaner.
  • Det skal blant annet bygges ny bro over Nordlandsbanen og kulvert over et vernekulturminne. Dette er arbeider som krever god planlegging og aktsomhet i utførelsen.