Prosjektdetaljer
KundeStatens vegvesen
AdresseKorgen, Nordland
VirksomhetsområdeInfrastruktur
VirksomhetHæhre Entreprenør AS
ProsjekttypeInfrastruktur, Vei, Tunnel, Betongkonstruksjon/Bruer
KontraktsformTotalentreprise
Kontraktssum1920 MNOK
StatusPågående
Startdato1. juli 2015
Ferdig dato31. desember 2030
Kontakt

Bygging av til sammen 61,9 km ny E6 på Helgeland på strekningen Korgen–Bolna

Totalt skal det bygges 12 broer på E6 og 10 kulverter/underganger. Nord for Mo i Rana skal det bygges en 620 meter lang tunnel med tilhørende portaler og tekniske bygg. I tillegg inngår midlertidige løsninger for trafikkavvikling for E6 og tilstøtende i veinett.

Særtrekk og spesielle forhold

Dette prosjektet er en veiutviklingskontrakt. Dette betyr at BetonmastHæhre har ansvar for prosjektering, utførelse og drift. Byggetiden er på fire år, mens drift og vedlikehold vil foregå over 15 år frem til 2030. Med bakgrunn i kontraktskonseptet samarbeider BetonmastHæhre Anlegg og byggherre Statens Vegvesen om gode løsninger til det beste for prosjektet og samfunnet.

Vesentlige prosjektelementer

  • Stor masseforflytningsjobb med både skjæringer og fyllinger på opp mot 30 meter. Blant annet løsmassefyllinger på over 20 meter.
  • Mye vei går langs eksisterende E6 – mye trafikkavvikling og mange faseplaner. Krever nøye planlegging.
  • Utfordringer knyttet til store fjellskjæringer i sammenheng med nærføring til eksisterende E6 og Nordlandsbanen.
  • Utfordringer knyttet til nærhet til lakseførende elver og naturmangfold.
  • Prosjektet er langstrakt, og det kreves god planlegging for at logistikk og arbeid skal fungere optimalt.

Kart som viser strekningen E6 Helgeland Nord Korgen-Bolna