Prosjektdetaljer
Kunde Statens Vegvesen
Adresse Lillehammervegen, 2607 Vingrom
Virksomhetsområde Anlegg
Virksomhet Anlegg Spesialprosjekter
Prosjekttype Samferdsel
Kontraktsform Generalentreprise
Kontraktssum 226 MNOK
Status Avsluttet
Kontakt Tom Magne Langedrag

Ny firefelts vei

Prosjektet innebar bygging av ca 2 km ny firefelts vei (S8 standard) med midtdeler og 18 km midtdeler på eksisterende E6 Biri–Vingrom, med SOS-lommer. Bygging av tre konstruksjoner (bro i linja, kulvert, gang- og sykkelveibro). Bygging av ca 4 km gang- og sykkelveg langs Fv 330.