Prosjektdetaljer
Kunde Nye Veier AS
Adresse Bamble, Telemark
Virksomhetsområde Infrastruktur
Virksomhet Hæhre Entreprenør AS
Prosjekttype Infrastruktur, Vei, Betongkonstruksjon/Bruer
Kontraktsform Totalentreprise
Kontraktssum 2100 MNOK
Status Pågående
Startdato 1. mai 2017
Ferdig dato 1. desember 2019
Kontakt Albert Hæhre

Prosjekt E18 Rugtvedt – Dørdal omfatter prosjektering, bygging og drift av 16,8 km ny firefelts motorvei.

Totalentreprise for Nye Veier AS

Hæhre er totalentreprenør med ansvar for både prosjektering og bygging. Nye Veier har også bekreftet opsjonen med 20 års vedlikehold. Kontraktsformen skal ivareta gevinsten med å prosjektere og bygge kvalitetsløsninger som skal være enkle å drifte og med minst mulig vedlikehold. Dette er det andre prosjektet hvor Nye Veier AS er oppdragsgiver.

Vesentlige prosjektelementer

Prosjektet innebærer stor masseforflyttningsjobb med fjellskjæringer over 30 meters høyde. Store myrområder må masseutskiftes og bløte myrmasser må deponeres på opparbeidede spesialdeponier. Det er utfordrende geoteknikk med områder som består av kvikkleire. Det er også store krav til hensyn, både når det gjelder håndtering av overflatevann og miljø, og nærhet til fiskeførende vann og elver. To større planskilte kryss krever nøye planlegging da det må tas hensyn til trafikkavvikling på eksisterende E18. Bygging av broer og kulverter er en stor og viktig del av prosjektet, med høyeste bro på ca 55 meter.

Kartstrekningen E18 Rugtvedt - Dørdal

Les også: BetonmastHæhre har sprengt 1 million kubikkmeter fast fjell på E18 Rugtvedt – Dørdal