Prosjektdetaljer
KundeNye Veier
AdresseKjørholt og Bamble tunneler
VirksomhetsområdeInfrastruktur
VirksomhetHæhre Entreprenør AS
ProsjekttypeRehab, Infrastruktur, Vei, Tunnel
KontraktsformHovedentreprise
Kontraktssum623 MNOK
StatusPågående
Startdato1. august 2017
Ferdig dato31. januar 2019
KontaktAlbert Hæhre

Prosjekt E18 Kjørholt og Bamble tunneler omfatter oppgradering av to eksisterende tunneler på henholdsvis 2,2 km og 765 meter. Prosjektet inkluderer også sprengning av nye parallelle tunnelløp.

Kjørholttunnelen

Eksisterende tunnel er 2.219 meter lang, og har en ÅDT (årsdøgntrafikk) på ca. 14.000.

Arbeidene omfatter strossing av nye havarilommer, sprenging for to fjellrom til nye tekniske rom inne i tunnelen og sprengning av nye tverrslag inn til nytt løp. Det skal også utføres full bergsikring i hele tunnelen i form av full utstøping bak elementer og sprøytebetonghvelv på deler av tunnelen. Resterende tunnel skal utføres med tradisjonell bergsikring med bolter og sprøytebetong.

Bambletunnelen

Den eksisterende tunnelen er 765 meter lang med en ÅDT (årsdøgntrafikk) på ca. 14.000.

Arbeidene omfatter strossing av nye havarilommer, sprenging for et fjellrom til nytt teknisk rom inne i tunnelen, og sprengning av nye tverrslag inn til nytt løp. Det skal også utføres full bergsikring i hele tunnelen i form av tradisjonell bergsikring med bolter og sprøytebetong. Det betyr at alle veggelementer må fjernes og PE-hvelv må rives.

Nytt tunnelløp parallelt med eksisterende tunnel skal sprenges og permanentsikres. Noe sprengning i dagen.