Prosjektdetaljer
Kunde Statens vegvesen
Adresse Filefjell
Virksomhetsområde Infrastruktur
Virksomhet Hæhre Entreprenør AS
Prosjekttype Infrastruktur, Vei, Tunnel, Betongkonstruksjon/Bruer
Kontraktsform Hovedentreprise
Kontraktssum 1015 MNOK
Status Avsluttet
Startdato 1. mai 2014
Ferdig dato 1. august 2017
Kontakt Albert Hæhre

Ny vei og tunnel over Filefjell E16 på strekningen mellom Varpe bru i Vang kommune og Smedalsosen i Lærdal.

Prosjektet består av bygging av 19,4 km hovedvei, hvorav ca. 5,8 km er tunnel.

Vesentlige prosjektelementer

  • stor massehåndtering/-flytting, veibygging, tunnel, broer i linjen og store konstruksjoner
  • komplekse faseplaner og trafikkomlegging for å frigjøre arbeidsområder på eksisterende vei på en sikker og effektiv måte for trafikantene
  • arbeider utført i sårbart område (høyfjell) med mye restriksjoner og vernede objekter
  • overvannshåndtering og grøftearbeider fra både dagsone og tunnel samt elektrogrøfter og veilys
  • komplekse sprengningsarbeider i høye skjæringer tett inn mot eksisterende vei med trafikk
  • fylling på traubunn og masseutskifting av bløte myrområder

Kartstrekningen E16 Filefjell Varpe bru - Smedalsosen