Prosjektdetaljer
KundeStatens vegvesen
AdresseFilefjell
VirksomhetsområdeInfrastruktur
VirksomhetHæhre Entreprenør AS
ProsjekttypeInfrastruktur, Vei, Tunnel, Betongkonstruksjon/Bruer
KontraktsformHovedentreprise
Kontraktssum1015 MNOK
StatusAvsluttet
Startdato1. mai 2014
Ferdig dato1. august 2017
KontaktAlbert Hæhre

Ny vei og tunnel over Filefjell E16 på strekningen mellom Varpe bru i Vang kommune og Smedalsosen i Lærdal.

Prosjektet består av bygging av 19,4 km hovedvei, hvorav ca. 5,8 km er tunnel.

Vesentlige prosjektelementer

  • stor massehåndtering/-flytting, veibygging, tunnel, broer i linjen og store konstruksjoner
  • komplekse faseplaner og trafikkomlegging for å frigjøre arbeidsområder på eksisterende vei på en sikker og effektiv måte for trafikantene
  • arbeider utført i sårbart område (høyfjell) med mye restriksjoner og vernede objekter
  • overvannshåndtering og grøftearbeider fra både dagsone og tunnel samt elektrogrøfter og veilys
  • komplekse sprengningsarbeider i høye skjæringer tett inn mot eksisterende vei med trafikk
  • fylling på traubunn og masseutskifting av bløte myrområder

Kartstrekningen E16 Filefjell Varpe bru - Smedalsosen