Prosjektdetaljer
Kunde Statsbygg/Universitetet i Oslo
Adresse Universitetshagen, Universitetet i Oslo
Virksomhetsområde Anleggsgartner
Virksomhet Steen & Lund AS
Prosjekttype Historisk parkanlegg
Kontraktsform Generalunderentreprise
Kontraktssum 10 MNOK
Status Avsluttet
Startdato 13. mai 2013
Ferdig dato 14. oktober 2014
Kontakt Pål Lund

Domus Media – rehabilitering av historisk parkanlegg

Prosjektet omfattet legging av bruddskifer, reetablering av gangarealer i parken, smågatesteindekke i vestre lysgård, legging og resetting av kantstein, asfaltering av kjørearealer. Videre arbeid var jordutlegging i plen og plantearealer, montering og remontering av sykkelstativer og lys samt nytt gatevarmeanlegg.

Det var strenge krav til kvalitet på toppdekke på bakgrunn av krav fra Riksantikvaren. Skifertykkelse og oppbygging av fundament med asfalt for å tilrettelegge for moderne drift av bygningsmasse. Krevende hugging og tilpasning av skifer. Vi utviklet spesielle metoder for å ivareta krav om buer/kurver i fuger. Tilkobling og fordeling fra historisk bygg var utfordrende.