Prosjektdetaljer
KundeStatsbygg/Universitetet i Oslo
AdresseUniversitetshagen, Universitetet i Oslo
VirksomhetsområdeAnleggsgartner
VirksomhetSteen & Lund AS
ProsjekttypeHistorisk parkanlegg
KontraktsformGeneralunderentreprise
Kontraktssum10 MNOK
StatusAvsluttet
Startdato13. mai 2013
Ferdig dato14. oktober 2014
KontaktPål Lund

Domus Media – rehabilitering av historisk parkanlegg

Prosjektet omfattet legging av bruddskifer, reetablering av gangarealer i parken, smågatesteindekke i vestre lysgård, legging og resetting av kantstein, asfaltering av kjørearealer. Videre arbeid var jordutlegging i plen og plantearealer, montering og remontering av sykkelstativer og lys samt nytt gatevarmeanlegg.

Det var strenge krav til kvalitet på toppdekke på bakgrunn av krav fra Riksantikvaren. Skifertykkelse og oppbygging av fundament med asfalt for å tilrettelegge for moderne drift av bygningsmasse. Krevende hugging og tilpasning av skifer. Vi utviklet spesielle metoder for å ivareta krav om buer/kurver i fuger. Tilkobling og fordeling fra historisk bygg var utfordrende.