Prosjektdetaljer
Kunde Statsbygg
Adresse Arboretveien 46, 1430 Ås
Virksomhetsområde Anlegg, Anleggsgartner
Virksomhet Anlegg Spesialprosjekter
Prosjekttype Grunnarbeid, Parkanlegg
Kontraktsform Generalentreprise
Kontraktssum 130 MNOK
Status Pågående
Kontakt Espen Andersen

Campus Ås – utendørsanlegg

Permanente veier, gang- og sykkelveier, gangstier og parkeringsplasser opparbeides ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås. Arbeider med naturstein er også en stor del av utendørsarbeidet. Store arealer skal anlegges med gress inkludert beplantning av trær, stauder, busker og pluggplanter. Prosjektet er et samarbeid mellom Isachsen og Steen & Lund.