Prosjektdetaljer
KundeUndervisningsbygg Oslo KF
VirksomhetsområdeBygg
VirksomhetBetonmast Oslo
ProsjekttypeUndervisning
KontraktsformSamspillskontrakt
Kontraktssum318 MNOK
StatusAvsluttet
KontaktOle-Bjørn Bakke

Bygging av ny 1-7 skole i bydel Vestre Aker i Oslo.

Skolen skal huse 630 elever, samt en spesialavdeling for 24 elever. Samspillskontrakt gjennomføres etter partneringmodell der byggherre, arkitekt, landskapsarkitekt, rådgivende ingeniører, byggentreprenør og tekniske entreprenører er organisert som en partneringallianse. Alliansen forplikter seg overfor byggherre og hverandre til et felles ansvar for innfrielse av mål og krav relatert til blant annet fremdrift, kvalitet og kostnad. Samarbeidet om Holmen skole startet med en intensjonsavtale i 2014. Prosjektet het tidligere Bjørnveien skole.

Prosjektet er en samspillskontrakt med partnering på 318 MNOK.

Ill: Arkitektkontoret GASA