Prosjektdetaljer
Kunde Undervisningsbygg Oslo KF
Virksomhetsområde Bygg
Virksomhet Betonmast Oslo
Prosjekttype Undervisning
Kontraktsform Samspillskontrakt
Kontraktssum 318 MNOK
Status Avsluttet
Kontakt Ole-Bjørn Bakke

Bygging av ny 1-7 skole i bydel Vestre Aker i Oslo.

Skolen skal huse 630 elever, samt en spesialavdeling for 24 elever. Samspillskontrakt gjennomføres etter partneringmodell der byggherre, arkitekt, landskapsarkitekt, rådgivende ingeniører, byggentreprenør og tekniske entreprenører er organisert som en partneringallianse. Alliansen forplikter seg overfor byggherre og hverandre til et felles ansvar for innfrielse av mål og krav relatert til blant annet fremdrift, kvalitet og kostnad. Samarbeidet om Holmen skole startet med en intensjonsavtale i 2014. Prosjektet het tidligere Bjørnveien skole.

Prosjektet er en samspillskontrakt med partnering på 318 MNOK.

Ill: Arkitektkontoret GASA