Prosjektdetaljer
Kunde Paradis Tennisklubb
Adresse Vilhelm Bjerknes' vei 20, 5081 Bergen
Virksomhetsområde Bygg
Virksomhet Betonmast Bergen
Prosjekttype Idrett og kultur
Kontraktsform Totalentreprise
Kontraktssum 46 MNOK
Status Avsluttet
Kontakt Arne Kleivdal

Bygging av flerbrukshall

Arenaen er en flerbrukshall med tilbud for en rekke idretter, men innehar spesiell tilrettelegging for tennis. Hallen inkluderer 6 tennisbaner, avdeling for sosiale aktiviteter, utendørs minitennis, trimrom og garderobeanlegg, samt kafé- og publikumsareal. Tennisbanene innfrir samtlige krav for internasjonale arrangementer. Totalt areal for prosjektet var ca. 5 400 m2.

Prosjektet var en totalentreprise på 46 MNOK eks. mva.