Samfunnsansvar i alle ledd

Samfunnsansvar handler om hvordan vår virksomhet påvirker menneskene, miljøet og samfunnet rundt oss. BetonmastHæhre er ikke bare en forretningsvirksomhet, men også en samfunnsinstitusjon som skal bidra til ansvarlig og etisk verdiskapning. Samfunnsansvar er derfor knyttet tett opp mot kjernevirksomheten til BetonmastHæhre.

Som forretningsvirksomhet skal BetonmastHæhre skape verdier for sine eiere, ansatte og kunder gjennom god ledelse og forbilledlig forretningsskikk. Som samfunnsinstitusjon skal BetonmastHæhre bidra til å skape et bedre samfunn gjennom etisk forsvarlig drift. Vi stiller derfor høye miljøkrav til vår virksomhet, og systematiserer miljøarbeidet gjennom vår miljømodell: Grønn tråd. Vår virksomhet har også et særlig ansvar for de fotavtrykkene vi setter i lokalsamfunnet, og vi søker alltid å spille på lag med lokale aktører. BetonmastHæhre jobber aktivt mot korrupsjon, og har nulltoleranse mot alle former for korrupsjon i hele vår virksomhet fra lokale kontorer til nasjonale avtaler. Vi jobber også for et ansvarlig arbeidsliv med gode arbeidsbetingelser hvor ingen føler seg diskriminert.

 


BetonmastHæhre satser på lærlinger

Byggebransjen har store utfordringer innen rekruttering, og mange unge opplever at det mangler lærlingplasser. BetonmastHæhre tar ansvar for å sikre ettervekst i bransjen, og tilbyr fagopplæring til både unge og voksne.

Flere av selskapene i BetonmastHæhre har i mange år vært foregangsbedrifter når det gjelder å ta inn lærlinger og gi dem god og seriøs opplæring i håndverksfagene. Mange av disse lærlingene er ressurser i selskapene den dag i dag.