NoDig


NoDig – Miljø- og kostnadseffektiv ledningsfornyelse

NoDig, eller grøftefri rørlegging, er et eget ekspertiseområde i Isachsen. NoDig-teknologien er i mange tilfeller en kostnadseffektiv og bærekraftig måte å fornye ledningsnettet på. Grøftefri rørlegging foregår enten ved å bruke eksisterende rør til fremføring av nye, eller etablering av helt nye rør i urørt terreng. Filosofien er at eksisterende rør – uansett tilstand – betraktes som en ressurs, blant annet som føringsveier for nye rør.


Ulike metoder

De ulike metodene egner seg i varierende grad, avhengig av tilstanden på det eksisterende røret. En strukturell metode innebærer at det nye røret alene kan stå i mot ulike påvirkninger i hele levetiden. Ved å benytte en semi-strukturell metode, er renoveringsproduktet på tilsvarende måte delvis avhengig av støtte fra det eksisterende røret. Benyttes en ikke-strukturell metode er renoveringsproduktet helt avhengig av støtte fra det eksisterende røret.