Høy kunnskap om BREEAM

Betonmast har mange medarbeidere skolert innen BREEAM ute i selskapene. Dette sikrer miljøvennlige løsninger gjennom hele prosjektets levetid.

 


BREEAM integrerer bærekraftig tenkning i alle ledd

BREEAM er et miljøsertifiseringsverktøy for bygninger, som skal motivere til bærekraftig design og bygging gjennom hele prosjektet, fra tidlig fase til overlevert bygg. BREEAM skal bidra til å samordne de ulike aktørene i et byggeprosjekt og integrere bærekraftig tenkning i alle ledd.


Betonmast tenker miljø

Betonmast er stolt av å være med på å fremme miljøtankegangen. Et av våre mål er at vi skal komme med miljøforslag på alle våre prosjekter, uten at de er såkalte miljøprosjekter. Vi mener at alle kan gjøre noe. Et eksempel er bruk av lavkarbonbetong som med fordel kan brukes i mange ulike prosjekter.

Vi snakker ikke om at vi skal tenke miljø i alle aspekter – Vi gjør det.

Ler mer om BREEAM: Norwegian Green Building Council.