Effektiv veibygging

Hæhre Entreprenør er kjent i bransjen for sin ekspertise på effektiv veibygging. Vi tør påstå at det er få som har et mer veldrevet maskineri.

Gjennom våre prosjekter møter vi daglig problemstillinger som løses ved å kombinere sterk faglig kompetanse med lang og god erfaring. Det beste resultatet for effektiv veibygging skapes der erfaring og tradisjon møter nye ideer og utradisjonell optimisme.


Et effektivt tog

Prosessen med veibygging blir beskrevet som et tog, der alle prosessene jobber etter hverandre på rekke og rad. På et langt veiprosjekt jobber noen først med rydding av vegetasjon og fjerning av løsmasser som jord, vei og myr. Deretter kommer bore- og sprengningsarbeiderne. Så lastes og kjøres stein og masser til fyllinger, før det er klart for veioppbygging med teknisk infrastruktur, overvannsgrøfter og elgrøfter. Til slutt kommer asfaltering, merking og skilting, før veien kan åpne. I Hæhre Entreprenør vet alle hva som skal gjøres for å få toget til å gå.


Høye krav til planlegging og logistikk

Kompliserte prosjekter stiller høye krav til både nøyaktighet, fremdrift og valg av løsninger, og ikke minst store krav til organisasjonen og evnen til å koordinere arbeidet. Hæhre Entreprenør kan veibygging. Vår lange erfaring og gode rutiner gjør at alle vet hva de skal, når de skal. Vi tør påstå at det er få som har et mer veldrevet maskineri.

Les om fellesprosjektet E6 Dovrebanen