Digitalisering

BetonmastHæhre jobber kontinuerlig med digitalisering. Konsernet prøver ut nye teknologier på mange områder, og implementerer nye løsninger der det er hensiktsmessig.

Digitalisering i form av blant annet BIM (bygningsinformasjonsmodellering) brukes aktivt i mange deler av BetonmastHæhre. Dette gjelder i økende grad i planlegging og gjennomføring av prosjekter, men også i arbeidet med dokumentasjon.


BIM i BetonmastHæhre

I BetonmastHæhre benyttes BIM i tidligfase blant annet til kalkulasjon og anbudsregning. Under prosjekteringen legges alle fag inn i modellen, og i produksjonsfasen gir bruk av modellen besparinger i tid og materiell.


Aktiv bruk av droner

I forbindelse med veibygging bruker vi droner og fotogrammetri aktivt for å kartlegge og analysere terrenget og grunnforholdene. Dette gjør det lettere å planlegge og effektivisere selve arbeidet.


Maskinstyring og utvikling av maskiner med ny teknologi

Anleggsvirksomheten bruker også digitalisering i form av maskinstyring, der 3D-modeller gjør at maskinene styres med centimeterpresisjon. I samarbeid med ledende leverandører av databaserte styrings- og overvåkingssystemer utvikler vi også verktøy for effektiv og kostnadsbesparende tunnelboring.


Digital ekspertise

BetonmastHæhre har styrket sin digitale ekspertise gjennom rekruttering av flere BIM-ansvarlige både sentralt og ute i selskapene og prosjektene.

I BetonmastHæhre Anlegg håndteres digitalisering, herunder BIM, maskinstyring og alt som kan koordinatfestes, i stor grad av selskapet Zenith Survey. Dette sikrer god og effektiv bruk av digitale verktøy.

Les mer her