Totalentrepriser i anlegg


Hæhre Entreprenør har som en av få entreprenører erfaring med totalentrepriser i anleggsbransjen.

De siste årene har flere kontrakter på større veiprosjekter blitt inngått som totalentrepriser. Hæhre Entreprenør har vunnet flere av disse kontraktene basert på kompetanse, kapasitet og erfaring.

Kontraktsformen går ut på at entreprenøren får ansvar for både prosjektering og bygging av veien, samt drift og vedlikehold under hele kontraktsperioden. Kontraktsperioden strekker seg fra planleggingsstadiet, via byggeperioden til drift og vedlikehold flere år etter ferdigstillelse.

Totalentrepriser i forbindelse med utvikling av store veier fører til et godt samarbeid mellom partene i veiprosjektene og gode løsninger som kommer samfunnet til gode.


Fordeler med totalentrepriser som kontraktsform

Hæhre Entreprenør ser åpenbare fordeler med en slik kontraktsform. Det blir mer effektivt og kreativt samarbeid i tilbudsfasen, noe som igjen optimaliserer og effektiviserer den videre prosessen. Vi er overbevist om at denne måten å tenke på vil effektivisere bransjen og gi mer vei for pengene.

Våren 2017 vant Hæhre kontrakten på bygging av Kolomoen – Arnkvern langs Mjøsa. Selskapet var best på fem av seks kriterier: pris, miljøhensyn, helse og arbeidsmiljø, tekniske løsninger og gjennomføring.

 

Les mer her: Nye Veier og BetonmastHæhre: Riktig samhandling skaper tillit.


Prosjektering og beslutninger underveis gir mer effektiv produksjon

I tillegg til at alle parter drar prosjektet sammen, gjør kontraktsformen at det blir lettere å oppnå bedre løsninger. Mye av prosjekteringen gjøres underveis i prosjektet, og muligheten til å ta beslutninger underveis gir en mer effektiv produksjon.

Denne type totalentrepriser er forholdsvis nytt i anleggsbransjen, som hittil har bygget veier basert på tradisjonelle hoved-, del- og generalentrepriser. BetonmastHæhres byggvirksomhet har dessuten spisskompetanse på samspillsentrepriser.

Les om samhandling i anleggsbransjen her: Hæhre og Vegvesenet fullroser ny kontraktsform