Bore- og sprengningsekspertise

BetonmastHæhre er spesialister på boring og sprenging. Lang erfaring, stor kapasitet og nytt og effektivt utstyr gir oss en sterk posisjon i bransjen.


Sterkt fagmiljø

Vår bore- og sprengavdeling består av et meget sterkt fagmiljø, der det satses på god oppfølging, opplæring og kursing av den enkelte fra lærling til erfaren bergsprengningsleder. Våre bergsprengere og bergsprengningsledere er eksperter på å vurdere fjellet som skal sprenges og utarbeide tilhørende bore- og sprengningsplaner. Medarbeiderne har spisskompetanse innen sitt fagfelt, er godt utdannede og har lang erfaring med sprengningsarbeider. Det er nødvendig i dette arbeidet, for å sikre trygg utførelse av oppdragene.


Nytt og effektivt utstyr

BetonmastHæhre er langt fremme med å ta i bruk nytt og effektivt utstyr. Blant annet brukes droner for å skanne berget og GPS-basert maskinstyring for riktig plassering av borehull og logging av boredata. Les mer om digitalisering i BetonmastHæhre her.

Villigheten til å ta i bruk ny teknologi er en styrke virksomheten har med seg fra grunderen av Hæhre Entreprenør, Albert Hæhre. Han satset i starten som sprengningsentreprenør, og var blant de første som startet med moderne boreutstyr. Mens konkurrentene fortsatt sto og ristet med håndholdte pressluftbor valgte Albert å satse på nytt utstyr som boregeit og hydrauliske beltegående borerigger. Den positive erfaringen med å ta i bruk nytt utstyr bygger bore- og sprengeavdelingen i BetonmastHæhre videre på i dag.


Vår bore- og sprengningsekspertise er kjent i markedet

BetonmastHæhre er kjent i bransjen for sin bore- og sprengningsekspertise. Vi tør påstå at det er få entreprenører i Norge med større kapasitet og samlet kompetanse innen boring og sprenging. Det skal vi fortsette å bygge videre på i fremtiden.