Hva gjør BetonmastHæhre?


BetonmastHæhre – et komplett entreprenørkonsern

BetonmastHæhre er et av Norges største og mest komplette entreprenørkonsern med virksomhet innen bygg, anlegg og eiendom. Konsernet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag i det norske markedet, og har også etablert seg i Sverige. BetonmastHæhre er et resultat av fusjonen mellom Betonmast og Hæhre Isachsen Gruppen i 2017.

I mars 2019 annonserte styret i BetonmastHæhre en prosess med mål om å splitte selskapet. Les mer her. 

BetonmastHæhre-selskapene har en stolt historie preget av kraftig vekst. BetonmastHæhres mål er å vokse videre både gjennom oppkjøp av velrenommerte virksomheter, og gjennom å etablere seg i markeder eller i markedssegmenter hvor selskapet kan forsterkes eller ikke er representert.

BetonmastHæhre annonserte i september 2018 en omorganisering av konsernet, hvor den tidligere konsernmodellen erstattes av en holdingstruktur med to hovedvirksomhetsområder; henholdsvis bygg & eiendom og anlegg. Bygg og eiendom samles under Betonmast, mens anleggsvirksomheten samles under BetonmastHæhre Anlegg.


BetonmastHæhre Anlegg

BetonmastHæhre Anlegg består av Hæhre Entreprenør, Isachsen Anlegg og Steen & Lund.

Hæhre Entreprenør

Hæhre Entreprenør, en av Norges største anleggsentreprenør innen vei, kraft og andre større anleggsprosjekter. Fra starten i 1974 har selskapet bygget opp en unik kompetanse, maskinpark og gjennomføringsevne innenfor sitt segment. Hæhre Entreprenør gjennomfører for tiden flere store veiprosjekter for Statens Vegvesen og Nye Veier. Les mer om Hæhre Entreprenør.

Isachsen Anlegg

Isachsen Anlegg, er en regional anleggsvirksomhet med hovedfokus på grunnarbeid, infrastruktur og utomhusarbeid med Østlandet som nedslagsfelt. Selskapet ble etablert i 1986, og har fra sitt utgangspunkt i Solbergelva utvidet sitt virksomhetsområde til å omfatte hele Østlandet. Isachsen beriker prosjekter for offentlige og private kunder med solid kunnskap, erfaring og dokumentert gjennomføringsevne. Les mer om Isachsen.

Vår kjernevirksomhet er vei, VA og grunnarbeid, Vi har også egne avdelinger som er spesialister på betongelement, sprøytebetong, trafikksikring, energi, samt pukk og grus.

Steen & Lund

Steen & Lund er en av Norges største anleggsgartnervirksomheter, og utfører alle typer ombygging, nyanlegg og vedlikehold av utomhusanlegg.  Anleggsgartnervirksomheten utfører og ivaretar små og store utomhusanlegg. Med solide referanser fra private og offentlige kunder besitter nå Steen & Lund den beste kompetansen innenfor dette fagfeltet. Les mer om Steen & Lund.

Vi utfører alle typer ombygging, nyanlegg og vedlikehold av utomhusanlegg.


Betonmast

Betonmast består av Betonmast Norge, Betonmast Eiendom og Betonmast Sverige. Les mer om Betonmast her. 

Betonmast Norge omfatter 13 selskaper fordelt over store deler av landet. Prosjektene til selskapene inkluderer blant annet store og komplekse bolig- og næringsbygg, og offentlige bygg som skoler, barnehager og aldershjem. Betonmast Norge besitter spesialkompetanse og mye erfaring på prosjektutvikling og samspillskontrakter.

Betonmast Eiendom utvikler og gjennomfører eiendomsprosjekter i Norge, hovedsakelig innenfor bolig og næringsbygg i sentrale områder. I tillegg besitter selskapet flere utviklingseiendommer. Betonmast Eiendom gjennomfører både egne prosjekter eller i partnerskap med eksterne samarbeidspartnere.

Betonmast Sverige består av byggevirksomhetene Betonmast Göteborg, Stockholm og Malmö.


BetonmastHæhres eierstruktur

Våren 2017 gjennomførte BetonmastHæhre en rettet emisjon som tilførte selskapet ny kapital. Inn på eiersiden kom OBOS og noen av Norges største aksjefond. 60 prosent av selskapet er eid av de ansatte. Med en styrket balanse og en ytterligere forsterket aksjonærbase står vi godt rustet til å fortsette veksten. I forbindelse med kapitalforhøyelsen har selskapet kommunisert en ambisjon om børsnotering.


Lang erfaring i prosjektstyring og anleggsledelse

Vår styrke ligger i en effektiv organisasjon med korte beslutningslinjer. BetonmastHæhre spiller på lag med byggherren, og tar aktivt del i arbeidet med å finne de beste løsningene, både med tanke på kvalitet, fremdrift og økonomi. Vi legger vekt på et nært samarbeid gjennom alle fasene i prosjektet. Målet er et resultat alle parter kan være stolte av – og som varer inn i fremtiden.

 


 

Vår ekspertise