Historie

BetonmastHæhre er resultatet av fusjonen mellom Betonmast og Hæhre Isachsen Gruppen i 2017. Virksomhetene bærer stolte grunderhistorier, og det sammenslåtte selskapet er i dag et av Norges største og mest komplette entreprenørkonsern.

I mars 2019 annonserte styret i BetonmastHæhre en prosess med mål om å splitte selskapet. Les mer her. 


Stolte grunderhistorier

Betonmast Bygg ble etablert i 2006 av Jørgen Evensen og Peter Sandrup. Selskapet vokste raskt, og rundet 4 milliarder kroner i omsetning på 10 år. En sterk tro på at verdier skapes i prosjektene gjennom dedikerte og kompetente medarbeidere har vært kjernen bak selskapets suksess. Byggdivisjonen i BetonmastHæhre ledes i dag av Peter Sandrup.

Hæhre Entreprenør AS ble grunnlagt av Albert Kr. Hæhre i 1974, og har siden utviklet seg til å bli en betydelig aktør innen vei- og anleggsutbygging. En effektiv organisasjon med korte beslutningslinjer, og en kultur for å ta aktiv del i arbeidet med å finne de beste løsningene for oppdragsgiver ligger til grunn for Hæhres solide utvikling. Anleggsdivisjonen i BetonmastHæhre ledes i dag av Albert Kr. Hæhre.

Isachsen Gruppen ble etablert i 1986, og har siden opplevd 30 år med kontinuerlig vekst. Kompetanse er, og har alltid vært, Isachsens viktigste konkurranseparameter. Arbeidskulturen er preget av høye krav til kvalitet og driftssikkerhet, tuftet på ekte arbeidsglede og faglig stolthet, samt en grunnleggende evne og vilje til å yte det lille ekstra. Virksomheten ledes i dag av Nils Smetbak.


Ambisjoner i Skandinavia

BetonmastHæhre har en stolt norsk historie og en solid plattform for videre vekst. Vår ambisjon er å vokse ut i Skandinavia, og vi er allerede etablert i det svenske markedet i storbyene Stockholm, Gøteborg og Malmö.