Fakturainformasjon

Fakturaer til BetonmastHæhre og datterselskapene.

Vi oppfordrer til at fakturaer og kreditnotaer sendes oss i samsvar med standarden Elektronisk Handelsformat (EHF).

Klikk her for oversikt over våre selskaper vedrørerende EHF, fakturaepost etc.:  Fakturaoversikt BetonmastHæhre alle selskaper samlet 2018 desember

FAKTURAER PÅ EHF-FORMAT – generelle krav:

 • Fakturamottaker – organisasjonsnummer.
  • Det er viktig at faktura sendes til riktig selskap.
 • Deres referanse = Prosjektnummer.
  • Prosjektnummer skal inneholde 8 siffer og skal stå i feltet for «AccountingCost».
  • Har du fått oppgitt et underprosjektnummer har dette 3 siffer og dette skal stå i feltet for «AccountingCost».
  • Steen & Lund-selskapene benytter ordrenummer i stedet for prosjektnummer. Disse er 7-10 siffer lange og skal stå i feltet for «AccountingCost».
  • Feltet «AccountingCostumerParty/Party/Contact/ID» (Deres ref.) kan benyttes til prosjektnummer, ordrenummer (evt. underprosjektnummer) dersom deres EHF er satt opp uten feltet “AccountingCost”.
 • Meldingsformidling
  • Skal skje gjennom aksesspunkt i PEPPOL-infrastrukturen.
  • BetonmastHæhre benytter aksesspunkt hos Logiq AS.

Tilleggsopplysninger:

Vi vil gjerne ha tilleggsopplysninger om bestiller og arbeidssted selv om dette ikke er et krav. Innenfor EHF-standarden benyttes feltet «AccountingCostumerParty/Party/Contact/ID» (Deres ref.). Dersom dette feltet er benyttet til prosjektnummer legges tilleggsopplysninger i feltet «ContractDocumentReference» (Kontraktsopplysninger).
Tilleggsopplysninger kan også legges som tekst på selve fakturaen dersom denne følger med.

Fakturavedlegg:

• MIME typer: Pdf, TXT, GIF, TIFF, JPEG, PNG
• Ved overføring av pdf-versjon av faktura SKAL feltet for dokumenttype ha verdien «commercial Invoice»
Utenlandske leverandører:
I tillegg til de generelle kravene må fakturaer og kreditnotaer også inneholde IBAN og BIC (Swift)-koder.

Fakturaer sendt per epost:

Vi mottar fakturaer i pdf format til ulike fakturamailadresser. De ulike adressene finner du i selskapsoversikten.

 • Faktura må være stilet til korrekt selskap og være merket med ordrenummer (7-10 siffer – Steen & Lund selskapene) eller prosjektnummer (8 siffer) med evt underprosjektnummer (3 siffer), og navn på bestiller.
 • Bilag må ligge i samme pdf-dokument som fakturaen og kun en faktura i hver pdf.
 • Flere fakturaer kan sendes i samme mail, men må være i separate pdf-dokument.
 • Faktura skal ligge først i dokumentet.

Fakturaer sendt per post:

Fakturaer kan sendes pr post til adressen: Postboks 9416 Grønland, 0135 OSLO.
Faktura må være stilet til korrekt selskap og være merket med ordrenummer (7-10 siffer) eller prosjektnummer (8 siffer), evt underprosjektnummer (3 siffer) og navn på bestiller.

Vi vil ikke kunne behandle fakturaer som er stilet til feil selskap og/eller mangler ordrenummer eller prosjektnummer. Disse vil bli avvist/returnert.