Om BetonmastHæhre


En av Norges største entreprenørgrupperinger

BetonmastHæhre er en av Norges største entreprenørgrupperinger, og utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag i det norske markedet. Vi har også etablert oss i Sverige. Konsernet har over 3000 medarbeidere, og omsatte i 2017 for 9,7 MRD NOK.

I mars 2019 annonserte styret i BetonmastHæhre en prosess med mål om å splitte selskapet. Les mer her. 

BetonmastHæhre annonserte i september en omorganisering av konsernet, hvor den tidligere konsernmodellen erstattes av en holdingstruktur med to hovedvirksomhetsområder; henholdsvis bygg & eiendom og anlegg. Bygg og eiendom samles under Betonmast, mens anleggsvirksomheten samles under BetonmastHæhre Anlegg.

Selskapene i BetonmastHæhre Gruppen bestående av Betonmast, Hæhre Entreprenør, Isachsen Gruppen og Steen & Lund har igangsatt prosesser mot å relansere egne profiler, hjemmesider og annet markedsmateriell.


BetonmastHæhre Anlegg

BetonmastHæhre Anlegg består av Hæhre Entreprenør, Isachsen Anlegg og Steen & Lund.

Hæhre Entreprenør

Hæhre Entreprenør, en av Norges største anleggsentreprenør innen vei, kraft og andre større anleggsprosjekter. Fra starten i 1974 har selskapet bygget opp en unik kompetanse, maskinpark og gjennomføringsevne innenfor sitt segment. Hæhre Entreprenør gjennomfører for tiden flere store veiprosjekter for Statens Vegvesen og Nye Veier. Les mer om Hæhre Entreprenør.

Isachsen Anlegg

Isachsen Anlegg, er en regional anleggsvirksomhet med hovedfokus på grunnarbeid, infrastruktur og utomhusarbeid med Østlandet som nedslagsfelt. Selskapet ble etablert i 1986, og har fra sitt utgangspunkt i Solbergelva utvidet sitt virksomhetsområde til å omfatte hele Østlandet. Isachsen beriker prosjekter for offentlige og private kunder med solid kunnskap, erfaring og dokumentert gjennomføringsevne. Les mer om Isachsen.

Vår kjernevirksomhet er vei, VA og grunnarbeid, Vi har også egne avdelinger som er spesialister på betongelement, sprøytebetong, trafikksikring, energi, samt pukk og grus.

Steen & Lund

Steen & Lund er en av Norges største anleggsgartnervirksomheter, og utfører alle typer ombygging, nyanlegg og vedlikehold av utomhusanlegg.  Anleggsgartnervirksomheten utfører og ivaretar små og store utomhusanlegg. Med solide referanser fra private og offentlige kunder besitter nå Steen & Lund den beste kompetansen innenfor dette fagfeltet. Les mer om Steen & Lund.

Vi utfører alle typer ombygging, nyanlegg og vedlikehold av utomhusanlegg.

 


Betonmast

Betonmast består av Betonmast Norge, Betonmast Eiendom og Betonmast Sverige.

Betonmast Norge omfatter 13 selskaper fordelt over store deler av landet. Prosjektene til selskapene inkluderer blant annet store og komplekse bolig- og næringsbygg, og offentlige bygg som skoler, barnehager og aldershjem. Betonmast Norge besitter spesialkompetanse og mye erfaring på prosjektutvikling og samspillskontrakter.

Betonmast Eiendom utvikler og gjennomfører eiendomsprosjekter i Norge, hovedsakelig innenfor bolig og næringsbygg i sentrale områder. I tillegg besitter selskapet flere utviklingseiendommer. Betonmast Eiendom gjennomfører både egne prosjekter eller i partnerskap med eksterne samarbeidspartnere.

Betonmast Sverige består av byggevirksomhetene Betonmast Göteborg, Stockholm og Malmö.