Om BetonmastHæhre


En av Norges største entreprenørgrupperinger

BetonmastHæhre er en av Norges største entreprenørgrupperinger, og utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag i det norske markedet. Gruppen er også etablert i Sverige. Per august 2019 har konsernet over 3000 medarbeidere, og omsatte i 2017 for 9,7 MRD NOK.

I mars 2019 annonserte styret i BetonmastHæhre en prosess med mål om å splitte selskapet. Les mer her. 

19. august 2019 ble det kjent at BetonmastHæhre selger Betonmast, gjenværende anleggsvirksomhet styrker balansen og skifter navn. Les mer på bygg.no. 

I forbindelse med salget av i Betonmast-konsernet til AF Gruppen blir det gjort en kapitalforhøyelse i anleggsvirksomheten i BetonmastHæhre, som nå forsetter som en frittstående anleggsentreprenør med navnet Hæhre & Isachsen Gruppen.

 

19. august 2019 ble det kjent at styret i BetonmastHæhre har inngått avtale med en eiergruppering bestående av AF Gruppen og ledende medarbeidere i Betonmast om salg av 100 prosent av aksjene i Betonmast-konsernet. I forbindelse med gjennomføringen av salget etableres det samtidig en ny bankavtale med DNB og det gjøres en kapitalforhøyelse i anleggsvirksomheten.

I forbindelse med salget av i Betonmast-konsernet til AF Gruppen blir det gjort en kapitalforhøyelse i anleggsvirksomheten i BetonmastHæhre, som nå forsetter som en frittstående anleggsentreprenør med navnet Hæhre & Isachsen Gruppen.

 


BetonmastHæhre Anlegg

BetonmastHæhre Anlegg består av Hæhre Entreprenør, Isachsen Anlegg og Steen & Lund. Etter salget vil anleggsvirksomheten bestå av de operative entreprenørvirksomhetene Hæhre Entreprenør, Isachsen Anlegg og Steen & Lund. Disse virksomhetene vil beholde sine navn, mens eierselskapet (BetonmastHæhre AS) vil skifte navn til Hæhre & Isachsen Gruppen Holding AS. Industri- og tomteutviklingsvirksomheten vil også skifte navn i tråd med endring av selskapsstrukturen. Navneskiftene vil formelt gjøres ved sluttføring av salget i løpet av fjerde kvartal 2019

Hæhre Entreprenør

Hæhre Entreprenør, en av Norges største anleggsentreprenør innen vei, kraft og andre større anleggsprosjekter. Fra starten i 1974 har selskapet bygget opp en unik kompetanse, maskinpark og gjennomføringsevne innenfor sitt segment. Hæhre Entreprenør gjennomfører for tiden flere store veiprosjekter for Statens Vegvesen og Nye Veier. Les mer om Hæhre Entreprenør.

Isachsen Anlegg

Isachsen Anlegg, er en regional anleggsvirksomhet med hovedfokus på grunnarbeid, infrastruktur og utomhusarbeid med Østlandet som nedslagsfelt. Selskapet ble etablert i 1986, og har fra sitt utgangspunkt i Solbergelva utvidet sitt virksomhetsområde til å omfatte hele Østlandet. Isachsen beriker prosjekter for offentlige og private kunder med solid kunnskap, erfaring og dokumentert gjennomføringsevne. Les mer om anlegg på deres nye nettsider. 

Steen & Lund

Steen & Lund er en av Norges største anleggsgartnervirksomheter, og utfører alle typer ombygging, nyanlegg og vedlikehold av utomhusanlegg.  Anleggsgartnervirksomheten utfører og ivaretar små og store utomhusanlegg. Med solide referanser fra private og offentlige kunder besitter nå Steen & Lund den beste kompetansen innenfor dette fagfeltet. Les mer om Steen & Lund.

Vi utfører alle typer ombygging, nyanlegg og vedlikehold av utomhusanlegg.

 


Betonmast

Betonmast består av Betonmast Norge, Betonmast Eiendom og Betonmast Sverige.

Betonmast Norge omfatter 12 selskaper fordelt over store deler av landet. Prosjektene til selskapene inkluderer blant annet store og komplekse bolig- og næringsbygg, og offentlige bygg som skoler, barnehager og aldershjem. Betonmast Norge besitter spesialkompetanse og mye erfaring på prosjektutvikling og samspillskontrakter.

Betonmast Eiendom utvikler og gjennomfører eiendomsprosjekter i Norge, hovedsakelig innenfor bolig og næringsbygg i sentrale områder. I tillegg besitter selskapet flere utviklingseiendommer. Betonmast Eiendom gjennomfører både egne prosjekter eller i partnerskap med eksterne samarbeidspartnere.

Betonmast Sverige har virksomheter i Göteborg, Stockholm, Mälardalen og Malmö. Les mer på betonmast.se.