Bygger Ullerål skole på Hønefoss

Illustrasjon av skolebygg med uteområder i front

BetonmastHæhre Ringerike skal bygge Ullerål skole på Hønefoss for Ringerike kommune. Kontrakten er på om lag 180 millioner kroner ekskl. mva. Kontrakten ble vunnet i sterk konkurranse med andre aktører. … [Les mer …]


BetonmastHæhre bygger omsorgsboliger og dagsenter for Kristiansund kommune

Illustrasjon av lavblokk, sykehjem med uteområder

BetonmastHæhre Røsand skal bygge Rokilde omsorgsboliger og dagsenter for Kristiansund kommune. Kontrakten er en samspillsentreprise med en verdi på ca. 167 millioner kroner ekskl. mva. Den eksisterende bebyggelsen skal rives … [Les mer …]


Steen & Lund inngår rammeavtale med Omsorgsbygg for snørydding og strøing

Steen & Lund, et selskap i BetonmastHæhres anleggsdivisjon, har inngått en rammeavtale med Omsorgsbygg Oslo KF for snørydding og strøing. Avtalen har en varighet på fire år, og har en … [Les mer …]


Bygger om Lietorvet Handelssenter i Skien

Illustrasjon av Lietorvet handelssenter, et langstrakt, lavt bygg med butikker og mennesker på gateplan

BetonmastHæhre Telemark har signert kontrakt med Lietorvet Eiendom AS om ombygging av Lietorvet handelssenter i Skien. Kontrakten er en samspillsentreprise på 31,6 MNOK ekskl. mva. Kontrakten omfatter prosjektering og ombygging … [Les mer …]


BetonmastHæhre rehabiliterer TINE-bygg

BetonmastHæhre har signert kontrakt med TINE om rehabilitering av et kontorbygg på Kalbakken i Oslo. BetonmastHæhre Oslo har fått oppdraget med å rehabilitere og bygge om et kontorbygg for TINE … [Les mer …]


Vant Bane NOR-kontrakt i Drammen

BetonmastHæhre-selskapet Isachsen Anlegg har vunnet en ny jobb for Bane NOR.  Selskapet er tildelt kontrakten «UDK 27 – forberedende grunnarbeider tunnel» i prosjektet Drammen-Kobbervikdalen. Kontrakten er på 60 millioner kroner, … [Les mer …]


Nye Veier går videre med BetonmastHæhre for realisering av ny E39 Mandal øst-Mandal by

Om BetonmastHæhre: Bilde av ryggen til en arbeider på byggeplassen.

Styret i Nye Veier AS har bestemt at BetonmastHæhre går videre til konkretiseringsfasen for planlegging og bygging av ny E39 Mandal øst–Mandal by. Strekningen Mandal øst-Mandal by inngår som en … [Les mer …]


BetonmastHæhre bygger villaleiligheter i Snipetorplia i Skien

Illustrasjon av nye boliger i eksisterende bebyggelse

BetonmastHæhre Telemark har signert kontrakt med Snipetorp AS om bygging av 16 villaleiligheter fordelt på syv bygg i Skien. Kontrakten er en totalentreprise på 56,7 MNOK eksklusive mva. Styret i … [Les mer …]


Bygger parkeringshus i Södertälje

Illustrasjon av parkeringshus med grønne planter på veggene

BetonmastHæhre Stockholm har inngått en kontrakt med Stockholms läns landsting om bygging av et nytt parkeringshus i Södertälje. Kontraktsverdien er på 75 millioner svenske kroner. God fart i Sverige Kontrakten … [Les mer …]


Bygger sykkelvei i Oslo

Bilde av to hender med arbeidshansker som holder i to kantsteiner

Isachsen Anlegg, et selskap i BetonmastHæhres divisjon Anlegg, har vunnet oppdraget med å bygge 3,2 kilometer ny sykkelvei med fortau mellom Veitvet skole og Grorud stasjon i Oslo. Kontraktssummen er … [Les mer …]