Vant Bane NOR-kontrakt i Drammen

BetonmastHæhre-selskapet Isachsen Anlegg har vunnet en ny jobb for Bane NOR.  Selskapet er tildelt kontrakten «UDK 27 – forberedende grunnarbeider tunnel» i prosjektet Drammen-Kobbervikdalen. Kontrakten er på 60 millioner kroner, … [Les mer …]


Nye Veier går videre med BetonmastHæhre for realisering av ny E39 Mandal øst-Mandal by

Om BetonmastHæhre: Bilde av ryggen til en arbeider på byggeplassen.

Styret i Nye Veier AS har bestemt at BetonmastHæhre går videre til konkretiseringsfasen for planlegging og bygging av ny E39 Mandal øst–Mandal by. Strekningen Mandal øst-Mandal by inngår som en … [Les mer …]


BetonmastHæhre bygger villaleiligheter i Snipetorplia i Skien

Illustrasjon av nye boliger i eksisterende bebyggelse

BetonmastHæhre Telemark har signert kontrakt med Snipetorp AS om bygging av 16 villaleiligheter fordelt på syv bygg i Skien. Kontrakten er en totalentreprise på 56,7 MNOK eksklusive mva. Styret i … [Les mer …]


Bygger parkeringshus i Södertälje

Illustrasjon av parkeringshus med grønne planter på veggene

BetonmastHæhre Stockholm har inngått en kontrakt med Stockholms läns landsting om bygging av et nytt parkeringshus i Södertälje. Kontraktsverdien er på 75 millioner svenske kroner. God fart i Sverige Kontrakten … [Les mer …]


Bygger sykkelvei i Oslo

Bilde av to hender med arbeidshansker som holder i to kantsteiner

Isachsen Anlegg, et selskap i BetonmastHæhres divisjon Anlegg, har vunnet oppdraget med å bygge 3,2 kilometer ny sykkelvei med fortau mellom Veitvet skole og Grorud stasjon i Oslo. Kontraktssummen er … [Les mer …]


Bygger studentboliger i Linköping for 390 millioner svenske kroner

Illustrasjon av boligblokk

BetonmastHæhre Stockholm har inngått en kontrakt med Grön Bostad Intellektet AB om bygging av 374 studentboliger i Linköping. Kontrakten er en totalentreprise med en verdi på 390 millioner svenske kroner. … [Les mer …]


Bygger Frednes Brygge for Porsgrunn Bolig AS

Illusstrasjon av leilighetsbygg på brygge ved elv

BetonmastHæhre Telemark har signert kontrakt med Porsgrunn Bolig AS om bygging av 25 leiligheter langs elven i Porsgrunn. Kontrakten er en totalentreprise på 71,7 millioner kroner ekskl. mva. Miljøprofil Kontrakten … [Les mer …]


Bygger 26 leiligheter i Myrkdalen Fjellandsby

Illustrasjon av leillighetsbygg i vinterlige omgivelser

BetonmastHæhre har signert samspillskontrakt med Myrkdalen Fjellandsby AS om bygging av leilighetsprosjektet Kamben i Myrkdalen i Voss kommune. Kontrakten har en verdi på 78 millioner kroner inkl. mva. God og … [Les mer …]


BetonmastHæhre inngår kontrakt med Ski kommune verdt 165 millioner kroner

Isachsen Foto av to menn og en kvinne som skåler_Espen Andersen (Isachsen Anlegg), rådmann Jane Short Aurlien i Ski kommune og Per Hobbelstad (Isachsen Anlegg)

Isachsen, et selskap i BetonmastHæhre-konsernet, har inngått en avtale med Ski kommune om bygging av hovedføringsledning for spillvann mellom Ski og Haugbro. Kontrakten har en verdi på 165 millioner kroner. … [Les mer …]


BetonmastHæhre inngår anleggskontrakt med OBOS på Ulven verdt 168 millioner kroner

Isachsen Anlegg, et selskap i BetonmastHæhre-konsernet, har inngått en avtale med OBOS om oppgradering av gatetun, torg og kulvert på Ulven i Oslo. Kontrakten har en verdi på 168 millioner … [Les mer …]