Betonmast inn i Construction City

I dag ble det klart at Betonmast går inn som eier og utvikler av Construction City, sammen med AF Gruppen og OBOS. Alle tre vil flytte inn med nye hovedkontorer … [Les mer …]


Endrer navn til Betonmast

BetonmastHæhres bygg- og eiendomsvirksomhet endrer navn til Betonmast. Navneendringen er en konsekvens av den vedtatte omorganiseringen av konsernet, annonsert i september. Omorganiseringen innebar at den tidligere konsernmodellen skulle erstattes av … [Les mer …]


Bygger ytterligere et byggetrinn på Reppetoppen for Godhavn

Illustrasjon av to boligblokker

BetonmastHæhre Trøndelag har signert kontrakt med Godhavn Utbygging AS om bygging av byggetrinn 4 på Reppetoppen i Trondheim. Kontrakten om totalentreprisen ble signert etter en innledende samspillsperiode. Kontraktsummen er på … [Les mer …]


BetonmastHæhre og Nye Veier AS signerte kontrakt på 1,5 milliarder om ny E39 Mandal øst – Mandal by

BetonmastHæhre og Nye Veier signerte i dag kontrakten om ny E39 Mandal øst-Mandal by. Kontrakten har en verdi på ca. 1,5 milliarder NOK ekskl. mva, og omfatter arbeid med reguleringsplan … [Les mer …]


BetonmastHæhre omorganiserer virksomheten

BetonmastHæhre omorganiserer virksomheten. Dagens konsernmodell erstattes av en holdingstruktur, med to hovedvirksomheter, henholdsvis bygg & eiendom og anlegg. Målet er å bedre den samlede lønnsomheten til konsernet. Betonmast og Hæhre … [Les mer …]


BetonmastHæhre 2. kvartal 2018 – Sterk vekst, ambisjoner om marginforbedring

BetonmastHæhre opplevde høy aktivitet og solid vekst i alle deler av konsernet i andre kvartal 2018. Driftsinntektene endte på 3,5 milliarder kroner, en vekst på 57 prosent fra pro forma … [Les mer …]


BetonmastHæhre rehabiliterer Svartadal dam

Foto av to menn som tar hverandre i hendene

BetonmastHæhre Anlegg har signert kontrakt med Statkraft Energi AS om rehabilitering av Svartadal dam i Mauranger, Kvinnherad kommune. Kontraktssummen er på om lag 34 millioner kroner ekskl. mva. Arbeidene består … [Les mer …]


Bygger Ullerål skole på Hønefoss

Illustrasjon av skolebygg med uteområder i front

BetonmastHæhre Ringerike skal bygge Ullerål skole på Hønefoss for Ringerike kommune. Kontrakten er på om lag 180 millioner kroner ekskl. mva. Kontrakten ble vunnet i sterk konkurranse med andre aktører. … [Les mer …]


BetonmastHæhre bygger omsorgsboliger og dagsenter for Kristiansund kommune

Illustrasjon av lavblokk, sykehjem med uteområder

BetonmastHæhre Røsand skal bygge Rokilde omsorgsboliger og dagsenter for Kristiansund kommune. Kontrakten er en samspillsentreprise med en verdi på ca. 167 millioner kroner ekskl. mva. Den eksisterende bebyggelsen skal rives … [Les mer …]


Steen & Lund inngår rammeavtale med Omsorgsbygg for snørydding og strøing

Steen & Lund, et selskap i BetonmastHæhres anleggsdivisjon, har inngått en rammeavtale med Omsorgsbygg Oslo KF for snørydding og strøing. Avtalen har en varighet på fire år, og har en … [Les mer …]