Steen & Lund velger elverktøy fra Husqvarna

Foto av to menn som sitter på huk foran oransje løvblåsere, hekksakser og gressklippere

Steen & Lund tar enda et steg nærmere fossilfri drift av sine skjøtselkontrakter når de nå skifter ut en stor del av sitt håndverktøy med elverktøy fra Husqvarna. Gjennom de … [Les mer …]


Hæhre har mottatt dom i FP3-saken

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, FP3 Strandlykkja-Labbdalen 3. Bilde av Mjøsa, jernbanespor og motorvei i sol

Hæhre Entreprenør (Hæhre), et selskap BetonmastHæhre-gruppen, har mottatt dom i saken gjeldende sluttoppgjør etter gjennomføringen av entreprisen FP3 fra Minnesund til Kleverud langs Mjøsa. Dommen gir Hæhre i liten grad … [Les mer …]


Ny organisering av Anlegg

Foto av seks menn som står ved siden av hverandre

I mars ble det kjent at styret i BetonmastHæhre vil jobbe mot en splitt av konsernet. Målet er at Betonmast (byggvirksomheten) skilles ut som et eget selskap og at anleggsvirksomheten … [Les mer …]


Hæhre Entreprenør og PNC tildelt kontrakt for ny dobbeltspor-strekning på Dovrebanen

En gruppe kolleger jubler, kake i forgrunnen

Torsdag 11. april ble det klart at Bane NOR SF har besluttet at arbeidsfelleskapet Hæhre Entreprenør / PNC Norge (AFHP) er innstilt til kontrakten Eidsvoll Nord – Langset. Konktraktsummen er … [Les mer …]


Hæhre Entreprenør videre til konkretiseringsfasen for bygging av ny E6 i Stjørdal for Nye Veier

Kartutsnitt som viser E6 mellom Kvithammar og Åsen i Stjørdal

I dag ble det klart at Nye Veier AS har besluttet at Hæhre Entreprenør AS og en gruppe rådgivere går videre til konkretiseringsfasen for bygging av E6 mellom Kvithammar og … [Les mer …]


BetonmastHæhre med tap i 4. kvartal 2018

Foto av mann med arbeidsklræ med ryggen til, gravesmaskin i bakgrunnen

Styret vedtar prosess med mål om å splitte selskapet BetonmastHæhre leverte et resultat fra drift før skatt og goodwillnedskrivninger på minus 223 millioner kroner i fjerde kvartal 2018. I tillegg … [Les mer …]


Investerer i miljøvennlige anleggsmaskiner

Fem menn foran en anleggsmaskin

Hæhre & Isachsen Maskinutleie AS, et selskap i BetonmastHæhre-gruppen, har inngått en avtale med Volvo Maskin AS om levering av 33 nye Volvo anleggsmaskiner. Maskinene er de mest moderne på … [Les mer …]


Hæhre vant oppdrag om opprydding i Lunckefjell-gruven på Svalbard

BetonmastHæhre Gravemaskin i snødekt fjell

Hæhre Entreprenør har inngått en intensjonsavtale med Store Norske om det store miljøprosjektet på Svalbard, der alle spor etter gruvedriften på Lunckefjell skal fjernes. – Vi er selvsagt svært fornøyd … [Les mer …]


Signert kontrakt på oppgradering av Thorvald Meyers gate i Oslo

Bilde av f.v. prosjekteringsleder og fungerende prosjektleder Alena Bakkan, påtroppende prosjektleder Linda Mørk og assisterende prosjektleder Katarina Young i Bymiljøetaten. Prosjektleder Knut Håkon Berglia i Isachsen AS, prosjektsjef Fridtjof Myhrene i Steen&Lund og prosjektsjef Anders Høiback i Isachsen AS.

Bymiljøetaten i Oslo har i dag signert kontrakt med Isachsen Anlegg AS for oppgradering av Thorvald Meyers gate fra Nybrua til Sannergata. Kontrakten har en verdi på om lag 210 … [Les mer …]


Etablerer strategisk samarbeid innen trafikksikring. Isachsen Anlegg selger Trafikksystemer AS til Ramudden

Foto av fem menn der to tar hverandre i hendene. Fra venstre: Konsernsjef i Ramudden Hans-Olov Blom, Adm. Direktør Ramudden Norge Jon Ola Stokke, Daglig leder i Isachsen Anlegg Nils Smetbak, Adm. direktør BetonmastHæhre Anlegg Petter A. Vistnes, Daglig leder i Trafikksystemer Rolf Larner

Isachsen Anlegg, et selskap i BetonmastHæhre-gruppen, har nå inngått avtale om salg av samtlige aksjer i Trafikksystemer AS til Ramudden AS. Alle aksjene i Trafikksystemer AS overdras med effekt fra … [Les mer …]