Heimdal Bolig og BetonmastHæhre har inngått stor kontrakt

Handshake etter kontraktsinngåelse. Fra venstre: Børge Aunaas, prosjektsjef Heimdal Bolig, Roar Munkhaugen, Adm. dir Heimdal Bolig og Tom Utvik, Daglig leder Betonmast Trøndelag.

Betonmast Trøndelag signerte fredag kontrakt på bygging av to nye leilighetsbygg i prosjektet Strinda Hageby for Heimdal Bolig. Kontrakten er en totalentreprise på 165 MNOK. 102 leiligheter Byggetrinn 3 omfatter … [Les mer …]


Stor utemiljøkontrakt til BetonmastHæhre-selskaper

Fra Venstre: Adm. Dir. Steen & Lund AS Pål Lund, prosjektleder BYM Ida Øvren, Direktør Prosjektdivisjon BYM Siv Rønneberg og assisterende daglig leder Isachsen Anlegg AS Anders Høiback

Isachsen Anlegg og Steen & Lund i BetonmastHæhre-konsernet har vunnet kontrakt på Tinghuset–Tullins gate i Oslo. Kontrakten er en samspillsentreprise på 300 MNOK. Tinghuset–Tullins gate, Trikkeinfrastruktur og byfornyelse I 2015 … [Les mer …]


BetonmastHæhre skal bygge ny barnehage for Kristiansund kommune

Handskake mellom Eskil Røsand fra Betonmast Røsand og Cathrine Lossius Sagli i Kristiansund kommune

Miljøfokus Betonmast Røsand, et selskap i BetonmastHæhre-gruppen, har signert avtale om bygging av ny barnehage. Kontrakten er en totalentreprise på 95 MNOK. Den nye barnehagen vil ha miljøfokus, og skal … [Les mer …]


Nils Smetbak ny daglig leder i Isachsen Anlegg

Nils Smetbak

Omorganisering Organisasjonsstrukturen i BetonmastHæhre-selskapet Isachsen endres. Omorganiseringen gjennomføres for å styrke selskapets operative kapasitet, og kommer som en naturlig konsekvens av at Isachsen tidligere i år ble en del av … [Les mer …]


BetonmastHæhre bygger E6 Kolomoen–Arnkvern for Nye Veier

Anleggsmaskiner på rekke

Storkontrakt Styret i Nye Veier AS har tildelt entreprisen for bygging av ny E6 Kolomoen−Arnkvern til BetonmastHæhre-selskapet Hæhre Entreprenør. Kontrakten beløper seg til 1.812 MNOK eks. mva. Firefelts motorvei ferdig … [Les mer …]


Ørland Sparebank Arena kontrakt til Betonmast Røsand

Kontraktsignering ved bordet. Fra venstre: Stian Leithe, Jon Foss, Eskild Røsand, Svein Arne Strand

Betonmast Røsand har signert kontrakt med Ørland kommune om bygging av den nye idrettshallen Ørland Sparebank Arena. Kontrakten har en verdi på ca. 105 MNOK inkl. mva. Ørland Sparebank Arena … [Les mer …]


BetonmastHæhre bygger for Ferd Eiendom

Kontraktsignering for Østensjøveien 16. Signering mellom Ferd Eiendom og Betonmast Romerike.Bak fra venstre: Kristian Tenold, Prosjektleder Betonmast, Lennart Christian Olrik, Byggeleder Oslo Prosjektadministrasjon og Svein Rennan, Teknisk sjef Betonmast Romerike Foran: fra venstre: Stein Erik Pedersen, Daglig leder Betonmast Romerike og Thorbjørn Barrett Sele (Prosjektsjef Ferd Eiendom)

Samspillsentreprise BetonmastHæhre har signert kontrakt med Ferd Eiendom om bygging av Østensjøveien 16 på Bryn i Oslo. Kontrakten er en samspillsentreprise på ca. 233 MNOK. Nytt, flott og tidsriktig kontorbygg … [Les mer …]


BetonmastHæhre kjøper Tronrud Gruppen

Fra venstre Konsernsjef Jørgen Evensen i BetonmastHæhre og Haakon Tronrud, Konsernsjef i Tronrud Gruppen.

BetonmastHæhre har inngått avtale om kjøp av Tronrud Gruppen. Gruppen består av entreprenørselskapene Tronrud Bygg, Tronrud Mjøsbygg og Tronrud Anlegg. Med dette fortsetter BetonmastHæhre å vokse i strategisk viktige markeder. … [Les mer …]


OBOS og store norske fond inn på eiersiden i BetonmastHæhre

BetonmastHæhre portrettfoto av Jørgen Evensen med bygninger i bakgrunnen

BetonmastHæhre har vedtatt å gjennomføre en rettet emisjon som tilfører selskapet 600 MNOK i ny kapital. Inn på eiersiden kommer OBOS og noen av Norges største aksjefond. – Jeg er svært … [Les mer …]


BetonmastHæhre kjøper anleggsgartner Steen & Lund AS

Svein Erik Bjerkrheim, organisasjonsdirektør Steen & Lund (f.v.), Fridtjof Myhrene, prosjektleder og medeier i Steen & Lund, Jørgen Evensen, konsernsjef Betonmast og Pål Lund, adm. direktør Steen & Lund.

BetonmastHæhre har inngått avtale om kjøp av Norges største anleggsgartnerselskap Steen & Lund AS. Oppkjøpet tilfører 500 MNOK i omsetning, og styrker BetonmastHæhre som en av Norges største og mest … [Les mer …]