BetonmastHæhre Q2 2019: Bedret drift og god ordreinngang – positivt resultat i både Betonmast og Anlegg

Foto av mann med arbeidsklræ med ryggen til, gravesmaskin i bakgrunnen

BetonmastHæhre fikk et driftsresultat i andre kvartal på MNOK 76,6, opp fra MNOK 22,9 i tilsvarende kvartal 2018. Omsetningen falt noe, men ordreinngangen var sterk, slik den også var i … [Les mer …]


Midlertidig åpning av Steen & Lunds prosjekt Sandvika elvepromenade

Foto av fremmøtte på et arrangement

Torsdag kveld ble Steen & Lunds prosjekt Sandvika elvepromenade midlertidig åpnet. Mange hadde møtt opp da ordføreren i Bærum markerte at første fase av prosjektet er ferdig.   Steen & … [Les mer …]


BetonmastHæhre selger Betonmast, gjenværende anleggsvirksomhet styrker balansen og skifter navn

Foto av mann med arbeidsklær og BetonmastHæhre-logo på ryggen, gravemaskin i bakgrunnen

I mars i år vedtok styret i BetonmastHæhre å sette i gang en prosess for å splitte BetonmastHæhre i to virksomheter. I dag blir det kjent at styret i BetonmastHæhre … [Les mer …]


Oppdatering arbeidsulykke

Kartutsnitt fra Google, Smibelgvannet, Rødøy, Nordland

Torsdag 15. august ble avdøde Karl Sverre Egeland funnet i Smibelgvatnet på 78 meters dyp. Politiet har nå bekreftet funnet og de pårørende er varslet. Karl Sverre Egeland forulykket i … [Les mer …]


Steen & Lund garanterer læreplass til alle

Behovet for anleggsgartnere er stort. Så stort at Norges største anleggsgartnerfirma, Steen & Lund, gir garanti om læreplass for elevene i fire fylker etter Oslo signerte kontrakt om anleggsgartnerutdanning ved … [Les mer …]


Hæhre Entreprenør selger næringstomt på Vestby til Anthon B Nilsen Eiendom

Illustrasjonsfoto av arbeidsmaskin

Hæhre Entreprenør har sammen med Gunnar Holth Grusforretning inngått avtale om salg av en ferdig regulert tomt på 180 mål i Vestby. Kjøper er eiendomsutvikleren Anthon B Nilsen Eiendom AS, … [Les mer …]


Dom i FP3-saken påvirket resultatet for 1. kvartal: Bedret drift, tap som følge av domsavsigelse

Foto av mann med arbeidsklræ med ryggen til, gravesmaskin i bakgrunnen

BetonmastHæhre fikk et underliggende driftsresultat på 102 millioner kroner i første kvartal, sammenlignet med 64 millioner kroner i tilsvarende kvartal 2018. Etter kvartalets slutt mottok selskapet dom i den såkalte … [Les mer …]


Arbeidsulykke ved Smibelg i Nordland

Kartutsnitt fra Google, Smibelgvannet, Rødøy, Nordland

Det er med stor sorg vi har mottatt meldingen om at en medarbeider i Hæhre Entreprenør, Karl Sverre Egeland (61 år), fortsatt er savnet som følge av en arbeidsulykke ved … [Les mer …]


Steen & Lund velger elverktøy fra Husqvarna

Foto av to menn som sitter på huk foran oransje løvblåsere, hekksakser og gressklippere

Steen & Lund tar enda et steg nærmere fossilfri drift av sine skjøtselkontrakter når de nå skifter ut en stor del av sitt håndverktøy med elverktøy fra Husqvarna. Gjennom de … [Les mer …]


Hæhre har mottatt dom i FP3-saken

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, FP3 Strandlykkja-Labbdalen 3. Bilde av Mjøsa, jernbanespor og motorvei i sol

Hæhre Entreprenør (Hæhre), et selskap BetonmastHæhre-gruppen, har mottatt dom i saken gjeldende sluttoppgjør etter gjennomføringen av entreprisen FP3 fra Minnesund til Kleverud langs Mjøsa. Dommen gir Hæhre i liten grad … [Les mer …]