Signert kontrakt på oppgradering av Thorvald Meyers gate i Oslo

Bilde av f.v. prosjekteringsleder og fungerende prosjektleder Alena Bakkan, påtroppende prosjektleder Linda Mørk og assisterende prosjektleder Katarina Young i Bymiljøetaten. Prosjektleder Knut Håkon Berglia i Isachsen AS, prosjektsjef Fridtjof Myhrene i Steen&Lund og prosjektsjef Anders Høiback i Isachsen AS.

Bymiljøetaten i Oslo har i dag signert kontrakt med Isachsen Anlegg AS for oppgradering av Thorvald Meyers gate fra Nybrua til Sannergata. Kontrakten har en verdi på om lag 210 … [Les mer …]


Etablerer strategisk samarbeid innen trafikksikring. Isachsen Anlegg selger Trafikksystemer AS til Ramudden

Foto av fem menn der to tar hverandre i hendene. Fra venstre: Konsernsjef i Ramudden Hans-Olov Blom, Adm. Direktør Ramudden Norge Jon Ola Stokke, Daglig leder i Isachsen Anlegg Nils Smetbak, Adm. direktør BetonmastHæhre Anlegg Petter A. Vistnes, Daglig leder i Trafikksystemer Rolf Larner

Isachsen Anlegg, et selskap i BetonmastHæhre-gruppen, har nå inngått avtale om salg av samtlige aksjer i Trafikksystemer AS til Ramudden AS. Alle aksjene i Trafikksystemer AS overdras med effekt fra … [Les mer …]


Steen & Lund har vunnet driftskontrakt med Oslo kommune

Foto av blomsterbeplantninger og fonteneanlegg i Spikersuppa

Steen & Lund, et selskap i BetonmastHæhre gruppen, har vunnet en omfattende kontrakt med Oslo kommune ved Bymiljøetaten for drift og skjøtsel av store uteområder i indre Oslo by. Avtalen … [Les mer …]


BetonmastHæhre Anlegg skifter navn til Hæhre Entreprenør

BetonmastHæhre Anlegg endrer navn til Hæhre Entreprenør. Navneendringen er en av flere konsekvenser av den vedtatte omorganiseringen av BetonmastHæhre-konsernet, annonsert i september. BetonmastHæhres anleggsdivisjon organiseres med et morselskap med fem … [Les mer …]


BetonmastHæhre 3. kvartal 2018 – God vekst, lave marginer

BetonmastHæhre opplevde høy aktivitet og solid vekst i både bygg og anlegg i tredje kvartal 2018. Driftsinntektene endte på 3,2 milliarder kroner, en vekst på 23 prosent fra 2,6 milliarder … [Les mer …]


Bjørnstjerne Bjørnsons gate er åpnet – et halvt år foran skjema

Foto av Roger Kjenås i arbeidsjakke

Et halvt år foran skjema ble i dag Bjørnstjerne Bjørnsons gate offisielt åpnet – med taler fra både ordfører i Drammen Tore Opdal Hansen, fylkesordfører i Buskerud, Roger Ryberg og … [Les mer …]


Beste praksis-pris til BetonmastHæhre og Multiconsult

Bygg21 delte tirsdag ut Beste praksis-pris til BetonmastHæhre og Multiconsult for å prosjektere og bygge Smibelg og Storåvatn kraftverk helt uten papirtegninger. De to selskapene tok initiativ til å prosjektere og … [Les mer …]


Vant pris- og designkonkurransen om omsorgssenter på Biri.

Illustrasjon av to moderne nybygg på et tun med to eldre, moderniserte bygg, parkeringsplasser, i grønne omgivelser

Betonmast Innlandets løsning til nytt omsorgssenter på Biri ble valgt ut blant fem innsendte forslag. Både bygget og selve byggeprosessen har en sterk miljøprofil, der blant annet el-gravemaskiner skal benyttes … [Les mer …]


Betonmast inn i Construction City

I dag ble det klart at Betonmast går inn som eier og utvikler av Construction City, sammen med AF Gruppen og OBOS. Alle tre vil flytte inn med nye hovedkontorer … [Les mer …]


Endrer navn til Betonmast

BetonmastHæhres bygg- og eiendomsvirksomhet endrer navn til Betonmast. Navneendringen er en konsekvens av den vedtatte omorganiseringen av konsernet, annonsert i september. Omorganiseringen innebar at den tidligere konsernmodellen skulle erstattes av … [Les mer …]