Kontaktinformasjon

Øystein Stray Spetalen

StillingStyremedlem

Øystein Stray Spetalen (født 1962) er styreleder og eier av investeringsselskapet Ferncliff TIH AS.

Han er styremedlem i en rekke børsnoterte virksomheter.

Antall aksjer i BetonmastHæhre AS: 996.304