Kontaktinformasjon

Jørgen Evensen

Stilling Administrerende direktør i Betonmast
Virksomhet BetonmastHæhre divison Bygg
E-post jorgen.evensen@betonmast.no

(Født: 1971) Jørgen Evensen er tidligere gründer av Betonmast og administrerende direktør i Betonmast
Evensen er utdannet ingeniør. Jørgen Evensen eide per 15.10.2017 621.017 aksjer i BetonmastHæhre.