Opplæringssenteret


Opplæringssenter for lærlinger

I 2014 åpnet vi Opplæringssenteret som primært benyttes som treningssenter for våre lærlinger. Senteret ligger i Solbergelva, og har blant annet moderne simulatorer for gravemaskin, hjullaster og dumper samt utstyr for steinlegging og innendørs rørlegging og kum-montasje.


Hvorfor vi satser på Opplæringssenteret

Bakgrunnen for at vi valgte å satse på Opplæringssenteret er:

  • BetonmastHæhre og anleggsbransjen har behov for flere kvalifiserte fagarbeidere.
  • Opplæringssenteret skal benyttes som treningssenter for å heve kvaliteten, tryggheten og mestringsfølelsen hos lærlingene.
  • Opplæringssenteret skal være en markedsføringsarena for anleggsfaget mot ungdommer som ennå ikke har valgt utdanningsløp.

Vi ønsker å være en proaktiv støttespiller for de regionale yrkesskolene som har anleggsfag på studieprogrammet.

Ta kontakt om du ønsker mer informasjon om Opplæringssenteret.