Lærling


Vil du bli lærling i BetonmastHæhre?

BetonmastHæhre er en av Norges største entreprenørgrupperinger. Vi har stort behov for lærlinger og innenfor vår bygg- og anleggsvirksomhet har vi i dag til sammen ca. 150 lærlinger.

Hos oss har du mange muligheter. Du kan søke om læreplass innenfor mange ulike fag og vi tar inn lærlinger fra hele landet!


LÆREFAG INNENFOR VÅR ANLEGGSVIRKSOMHET

 • Anleggsgartnerfaget
 • Anleggsmaskinførerfaget
 • Betongfaget
 • Fjell- og bergverksfaget, hovedområde boring og sprengning i dagen
 • Fjell- og bergverksfaget, hovedområde boring og sprengning i tunnel
 • Transport og logistikk
 • Vei og anlegg

Hæhre & Isachsen Verksted tilbyr læreplasser innenfor følgende fag:

 • Bilmekaniker – tunge kjøretøy
 • Bilmekaniker
 • Bilskadeoppretter
 • Anleggsmaskinreparatørfaget

Logo - Hæhres blå, skråstilte logo

Hæhre Entreprenør er en av Norges største anleggsentreprenør innen vei, kraft og andre større anleggsprosjekter. Fra starten i 1974 har selskapet bygget opp en unik kompetanse, maskinpark og gjennomføringsevne innenfor sitt segment. Klikk her for å søke læreplass hos Hæhre Entreprenør. 

 

Logo IsachsenIsachsen er BetonmastHæhres spydspiss i det regionale anleggsmarkedet med avdelinger over store deler av Østlandsområdet. Med kompetent arbeidskraft og utstyrspark av høy kvalitet er selskapet godt rustet til å konkurrere på både store og små anleggsprosjekter. Klikk her for å søke læreplass hos Isachsen Anlegg. 

 

Logo Steen & LundSteen & Lund er Norges største anleggsgartnerselskap og utfører alle typer ombygging, nyetablering og vedlikehold av utomhusanlegg. Aktiviteten er konsentrert rundt større utomhusprosjekt og drifts- og serviceavtaler. Steen & Lund skaper levende utemiljøer for både aktivitet og rekreasjon. Klikk her for å søke læreplass hos Steen & Lund. 

 

Logo BetonmastHæhre IndustriHæhre & Isachsen Verksted er sertifisert som sakkyndig virksomhet for masseforflytningsmaskiner, og utfører montering og demontering, service, vedlikehold og reparasjoner av alle typer maskiner og lastebiler. Selskapet har rundt 70 ansatte, hvorav omtrent halvparten er stasjonert ute på anlegg, mens de øvrige jobber ved moderne verksted- og produksjonslokaler i Vikersund og Solbergelva. Klikk her for å søke læreplass hos Hæhre & Isachsen Verksted.


LÆREFAG INNENFOR VÅR BYGGVIRKSOMHET

For læreplass innen vår byggvirksomhet Betonmast, klikk her. 


BetonmastHæhre satser på lærlinger

Flere av selskapene i BetonmastHæhre-gruppen har i mange år vært foregangsbedrifter når det gjelder å ta inn lærlinger. Som lærling i BetonmastHæhre blir du en del av et lag, og du får din egen fagansvarlig som følger deg opp i hverdagen. Du får en allsidig opplæring som er i henhold til kompetansemålene i læreplanen. Vi verdsetter din arbeidsinnsats og tilbyr konkurransedyktige betingelser.

Vårt mål er at du skal trives og bli værende i bedriften, også etter bestått fagprøve.

Mange av de som har startet som lærlinger er i dag viktige ressurser i BetonmastHæhre.

 

GÅ I LÆRE HOS BETONMASTHÆHRE