Transport


Transport er en viktig del av verdikjeden

Transport av maskiner og masser er viktig i bygg- og anleggsbransjen. Rettidig henting og levering av maskiner og masser er en betydningsfull del av verdikjeden, og bidrar til å unngå produksjonsavbrudd. Lang og bred erfaring har lært oss å løse både store og komplekse oppdrag. I tillegg til oppdrag for eget konsern utfører vi arbeid for offentlig sektor og andre aktører i bygg- og anleggsbransjen på Østlandet.


Veivedlikehold sommer og vinter

Vi utfører veivedlikehold på store deler av det regionale veinettet. Våre veivedlikeholdstjenester dekker både sommer- og vintervedlikehold.

 


Kontaktinformasjon

Transport

Besøksadresse

Teglverksveien 100
3057 Solbergelva

Postadresse

Teglverksveien 100
3057 Solbergelva

Telefon: +4732232400

E-post: post@isachsengruppen.no

Fakturainformasjon